Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Uncountable nouns, countable nouns / rzeczowniki niepoliczalne, rzeczowniki policzalne

Podstawowa zasada jest prosta. Rzeczowniki policzalne można policzyć, np.: samochód a niepoliczalne nie można (bez dodatkowej pomocy), np. benzyna. Wchodząc jednak w szczegóły, trzeba poświęcić trochę czasu na ten temat:)

Rzeczowniki policzalne (countable nouns)

W przypadku rzeczowników policzalnych możemy użyć liczebników oraz liczby mnogiej, np.:

I bought three apples
I bought an apple

Możemy użyć przedimków a / an.

Przykłady rzeczowników? Pomidor, ogórek, rzodkiewka, itd. :)

O ilość pytamy za pomocą

How many

How many apples did you buy? - Ile jabłek kupiłeś?


Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns)

Przykłady rzeczowników niepoliczalnych:

water (woda)
sugar (cukier)
salt (sól)
flour (mąka)
rice (ryż)
butter (masło)

travel (podróż)
luggage (bagaż)
clothes (odzież)
information (informacja)

weather (pogoda)
snow (śnieg)
rain (deszcz)
wind (wiatr)

money (pieniądze)
Ten rzeczownik na logikę mógłby być policzalnym ale nie jest:) Jednak są sposoby aby policzyć pieniądze:)

advice (porada)
time (czas)
love (miłość)
music (muzyka)

W przypadku niepoliczalnych pytamy:

How much

How much flour did you use? -
Ile użyłaś mąki?

W przypadku niepoliczalnych nie możemy używać liczebników i przedimków a / an. Ale możemy użyć rodzajnika the.

Aby rzeczowniki niepoliczalne dały się policzyć, musimy do nich coś dodać. Mogą to być, np.:

a lot of
some
any
a little


Przykłady:

Would you like some water? - Chciałbyś trochę wody?
I can give you a piece of advice. - Moge ci dać jedną radę.
There is any information. - Nie ma żadnej informacji.
We had a lot of snow last winter. - Mieliśmy dużo śniegu ostatniej zimy.

Przykłady na wybranych rzeczownikach niepoliczalnych:

music

Nie możemy powiedzieć: I heard a beautiful music. W ogóle nie możemy użyć a music.

Możemy powiedzieć:
I heard the beautiful music. (użycie the) Słyszałem piękna muzykę.
I'm playing you some music by Sting.
(użycie some)
I don't listen to music.
(bez rodzajnika) Nie słucham muzyki.

water

Nie możemy powiedzieć: a water, two water, many water, a few water

Możemy:
Five glasses of water, please.
Can you give some water your dog?
How much water do you want?

advice

Jest niepoliczalny, więc jesli chcemy powiedzieć jedna rada, powiemy to a piece of advice


Uwagi - liczba pojedyncza i mnoga

Większość niepoliczalnych rzeczowników używana jest w liczbie pojedynczej, mimo, że mogą odnosić się, np. do różnych zbiorów przedmiotów, np.:

The furniture in IKEA is sometimes not expensive but very good.

Rzeczowniki policzalne zawsze mają liczbę pojedynczą i mnogą. Ale rzeczowniki niepoliczalne również czasem mogą mieć liczbe mnogą. Są one używane zawsze w liczbie mnogiej. Są niepoliczalne, ponieważ nie mają liczby pojedynczej, stąd nie możemy użyć przy nich liczebników.

I bought two pairs of shorts.
I bought two shorts.

Scissors are on the table.
Scissors is on the table.

Inne rzeczowniki tego typu, to, np.: trousers, pyjamas, pants, jeans, spectacles, scissors, glasses (do oczu), itd.


Różne znaczenia słów

Ponieważ zdarzają się słowa, które mają kilka znaczeń, to zastosowanie zasad dla rzeczowników policzalnych lub niepoliczalnych pomaga określic właściwe znaczenie.

Przykładem może być słowo glass
I'd like three glasses of red wine, please. (policzalny) Poproszę 3 kieliszki czerwonego wina.
As long as I have good eyes I don't need glasses.
(niepoliczalny, rzeczownik wystepuje zawsze w liczbie mnogiej) Tak długo jak mam dobre oczy, nie potrzebuję okularów.
It was made of glass.
(niepoliczalny) Zostało to zrobione ze szkła.

Inny przykład, to work
W znaczeniu utwór, dzieło jest policzalny i występuje w liczbie mnogiej, natomiast jako praca jest niepoliczalny (dla przypomnienia nie ma wówczas przedimka a).
He sold his best works. (policzalny) Sprzedał swoje najlepsze dzieła.
I like my work.
(niepoliczalny) Lubię moją pracę.

Inne słowa:

a sum of money - suma pieniędzy (policzalny)
money - pieniądze (niepoliczalny)

an iron - żelazko (policzalny)
iron - żelazo (niepoliczalny)

a sight - miejsce turystyczne (policzalny)
sight - wzrok (niepoliczalny)

a traffic jam - korek (policzalny)
jam - dżem (niepoliczalny)

a speech - przemowa (policzalny)
speech - mowa (zmysł) (niepoliczalny)

an experience - zdarzenie (policzalny)
experience - doświadczenie (niepoliczalny)

three times - 3 razy (policzalny)
time - czas (niepoliczalny)

a business - firma (policzalny)
business - interesy (niepoliczalny)

a paper - gazeta (policzalny)
paper - papier (niepoliczalny)


Dłuższa lista rzeczowników niepoliczalnych (alfabetycznie):

absence
access
accommodation
advice
age
agriculture
anger
applause
assistance
atmosphere
baggage
beauty
behaviour
bread
cardboard
capacity
cash
chaos
chess
childhood
china
clothing
coal
comfort
concern
confidence
cookery
countryside
courage
crockery
cutlery
damage
dancing
democracy
depression
design
dirt
duty
earth
education
electricity
energy
environment
equipment
evidence
evil
existence
experience
failure
faith
fashion
fear
finance
fire
flesh
flu
food
freedom
fruit
fun
furniture
garbage
grass
ground
growth
happiness
harm
health
help
history
homework
hospitality
housework
ice
independence
industry
information
insurance
intelligence
jealousy
jewellery
joy
justice
knowledge
labour
laughter
leisure
lightening
loneliness
love
luck
luggage
machinery
magic
marriage
meat
mercy
money
moonlight
mud
music
nature
news
nonsense
paper
parking
patience
peace
peel
permission
philosophy
pleasure
policy
poetry
poverty
power
pride
produce
progress
protection
purity
rain
reality
relief
religion
research
respect
rubbish
safety
salt
sand
scaffolding
scenery
seaside
security
sewing
shopping
silence
sleep
smoking
snow
soap
spaghetti
spelling
stream
strength
spite
status
stuff
stupidity
sunshine
teaching
technology
thunder
timber
time
trade
traffic
training
transport
travel
trust
truth
underwear
violence
vocabulary
wealth
weather
work
writing
adulthood
advertising
aggression
aid
air
alcohol
arithmetic
art
athletics
attention
bacon
ballet
beef
beer
biology
blood
botany
business
butter
carbon
chalk
cheese
coffee
commerce
compassion
content
corruption
cotton
currency
danger
data
delight
dessert
dignity
distribution
dust
economics
employment
engineering
enjoyment
entertainment
envy
ethics
evolution
fame
fiction
flour
fuel
garlic
gas
genetics
glass
gold
golf
gossip
grammar
gratitude
grief
guilt
gymnastics
hair
hardware
hate
hatred
heat
height
honesty
honey
humour
hunger
importance
inflation
injustice
innocence
iron
irony
jam
judo
juice
karate
kindness
lack
land
lava
leather
lightning
linguistics
literature
litter
livestock
logic
mail
management
mankind
marble
mathematics
mayonnaise
measles
metal
methane
milk
nitrogen
nurture
nutrition
obedience
obesity
oil
oxygen
passion
pasta
physics
pollution
production
pronunciation
psychology
publicity
punctuation
quality
racism
recreation
relaxation
reliability
revenge
rice
room
rum
salad
satire
seafood
shame
smoke
software
soil
sorrow
soup
speed
sport
steam
success
sugar
symmetry
tea
tennis
thirst
toast
tolerance
transportation
understanding
unemployment
unity
usage
validity
veal
vegetation
vegetarianism
vengeance
vision
vitality
warmth
water
weight
welfare
wheat
whiskey
width
wildlife
wine
wisdom
wood
wool
yeast
yoga
youth
zoology

Komentarze
Polityka Prywatności