Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Czasowniki stanu (state verbs)

 • adore - uwielbiać
 • agree - zgadzać się
 • appear - pojawiać się
 • apply - mieć zastosowanie
 • astonish - zadziwiać
 • be - być
 • believe - wierzyć
 • belong to - należeć do
 • concern - dotyczyć
 • consist of - składać się z
 • contain - zawierać
 • cost - kosztować
 • depend on - zależeć od
 • deserve - zasługiwać
 • desire - życzyć sobie
 • detest - nie cierpieć
 • dislike - nie lubić
 • doubt - wątpić
 • equal - równać się
 • feel - czuć, sądzić
 • fit - pasować
 • forget - zapominać
 • forgive - wybaczać
 • guess - sądzić
 • hate - nienawidzić
 • have - mieć
 • hear - słyszeć
 • hope - mieć nadzieję
 • imagine - wyobrażać sobie
 • impress - wywierać wrażenie
 • include - zawierać
 • intend - zamierzać
 • involve - pociągać za sobą
 • know - wiedzieć
 • lack - brak, nie mieć
 • like - lubić
 • love - kochać
 • matter - znaczyć,
 • mean - mieć na myśli
 • measure - zmierzyć
 • mind - b. wiele znaczeń:)
 • need - potrzebować
 • notice - zauważyć
 • owe - być dłużnym
 • own - posiadać
 • perceive - spostrzegać
 • please - sprawiać przyjemność
 • possess - posiadać
 • prefer - woleć
 • presuppose - zakładać z góry
 • realize - uświadamiać sobie
 • recall - przypominać sobie
 • recognize - rozpoznawać
 • regard - uważać, sądzić
 • remain - pozostawać
 • remember - przypominać sobie
 • require - wymagać
 • resemble - być podobnym
 • satisfy - zaspokajać
 • see - widzieć, rozumieć
 • seem - wydawać się
 • smell - mieć zapach
 • sound - brzmieć
 • suffice - wystarczyć
 • suit - pasować
 • suppose - przypuszczać
 • surprise - zaskakiwać
 • take after - być podobnym
 • taste - mieć smak
 • tend - skłaniać się ku czemuś
 • think - sądzić, uważać że
 • understand - rozumieć
 • want - chcieć
 • weight - ważyć
 • wish - życzyć sobie
Polityka Prywatności