Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Czasowniki nieregularne (irregular verbs)

Przejdź do testów z czasowników nieregularnych »

infinitive, base form

past simple (tzw. II forma czasownika)

past participle (tzw. III forma czasownika)

jedno z tłumaczeń

abide

abode, abided

abode, abided, abidden

mieszkać, znosić

alight

alit, alighted

alit, alighted

wysiadać

arise

arose

arisen

zdarzyć się

awake

awoke, awaked

awoken

obudzić

be

was, were

been

być

bear

bore

born, borne

nieść, ponosić, znosić

beat

beat

beaten

bić

become

became

become

stawać się

befall

befell

befallen

trafić się

beget

begot

begot, begotten

począć

begin

began

begun

zaczynać (się)

behold

beheld

beheld

patrzeć

bend

bent

bent

zginać

bereave

bereft

bereft

pozbawiać

beseech

beseeched, besought

beseeched, besought

błagać

bestride

bestrode

bestridden

dosiąść

bet

bet

bet

zakładać się

betake

betook

betaken

udać się

bid

bid

bid

licytować

bind

bound

bound

wiązać

bite

bit

bitten

gryźć

bleed

bled

bled

krwawić

blow

blew

blown

dmuchać

break

broke

broken

łamać, rozbić

breed

bred

bred

hodować

bring

brought

brought

przynosić

broadcast

broadcast, broadcasted

broadcast, broadcasted

transmitować

build

built

built

budować

burn

burnt, burned

burnt, burned

palić (się)

burst

burst

burst

pękać

bust

bust

bust

psuć

buy

bought

bought

kupować

cast

cast

cast

rzucać

catch

caught

caught

łapać

chide

chid

chid

strofować

choose

chose

chosen

wybierać

clap

clapped

clapped

klaskać

cleave

cleaved, clove

cleaved, cloven

rozłupywać

cling

clung

clung

lgnąć

clothe

clad, clothed

clad, clothed

ubierać

come

came

come

przychodzić, przybywać

cost

cost

cost

kosztować

creep

crept

crept

pełzać

crow

crew

crowed

krakać

cut

cut

cut

ciąć

deal

dealt

dealt

traktować

dig

dug

dug

kopać

dive

dived, dove

dived

nurkować

do

did

done

robić

draw

drew

drawn

rysować

dream

dreamt, dreamed

dreamt, dreamed

śnić, marzyć

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

jechać, prowadzić samochód

dwell

dwelt, dwelled

dwelt, dwelled

mieszkać (nie w języku mówionym)

eat

ate

eaten

jeść

fall

fell

fallen

upadać

feed

fed

fed

karmić

feel

felt

felt

czuć

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znaleźć

fit

fit, fitted

fit, fitted

dopasować

flee

fled

fled

uciec

fling

flung

flung

rzucać

fly

flew

flown

latać

forbid

forbade, forbad

forbidden

zakazać

forecast

forecast, forecasted

forecast, forecasted

przewidywać

foresee

foresaw

foreseen

przewidywać

foretell

foretold

foretold

wróżyć

forget

forgot

forgotten

zapominać

forgive

forgave

forgiven

przebaczać

forsake

forsook

forsaken

opuszczać

freeze

froze

frozen

zamrażać

get

got

got, gotten

dostawać

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść

grind

ground

ground

zemleć

grow

grew

grown

rosnąć

hang
hang

hung
hung, hanged

hung
hung, hanged

wieszać
zabić się

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

hide

hid

hidden

ukrywać się

hit

hit

hit

uderzać

hold

held

held

trzymać

hurt

hurt

hurt

ranić

inlay

inlaid

inlaid

inkrustować

keep

kept

kept

trzymać

kneel

knelt, kneeled

knelt, kneeled

klęczeć

knit

knit, knitted

knit, knitted

robić na drutach

know

knew

known

wiedzieć, znać

lay

laid

laid

kłaść

lead

led

led

prowadzić

lean

leant, leaned

leant, leaned

opierać

leap

leapt, leaped

leapt, leaped

przeskoczyć

learn

learnt, learned

learnt, learned

uczyć się

leave

left

left

opuszczać, wyjeżdżać

lend

lent

lent

pożyczyć

let

let

let

pozwolić

lie

lay

lain

leżeć

lie

lied

lied

kłamać

light

lit, lighted

lit, lighted

zapalać

lose

lost

lost

gubić, zgubić

make

made

made

robić

mean

meant

meant

znaczyć; mieć na myśli

meet

met

met

spotykać, poznawać

mislead

misled

misled

zmylić

mistake

mistook

mistaken

pomylić

misunderstand

misunderstood

misunderstood

źle zrozumieć

mow

mowed

mown, mowed

kosić

overdraw

overdrew

overdrawn

nadbierać

overhear

overheard

overheard

podsłuchać

overtake

overtook

overtaken

wyprzedzać

pay

paid

paid

płacić

prove

proved

proven, proved

dowieść

put

put

put

kłaść, położyć

quit

quit

quit

porzucić

read

read

read

czytać

ride

rode

ridden

jeździć

ring

rang

rung

dzwonić

rise

rose

risen

podnosić się

run

ran

run

biec

saw

sawed

sawn, sawed

piłować

say

said

said

mówić, powiedzieć

see

saw

seen

widzieć, zobaczyć

seek

sought

sought

szukać

sell

sold

sold

sprzedać

send

sent

sent

wysyłać

set

set

set

umieszczać, zachodzić (coś)

sew

sewed

sewn, sewed

szyć

shake

shook

shaken

potrząsnąć

shave

shaved

shaven, shaved

golić

shear

sheared

shorn, sheared

ściąć

shed

shed

shed

uronić

shine

shone, shined

shone, shined

świecić, lśnić

shoe

shod, shoed

shod, shoed

obuć

shoot

shot

shot

strzelać

show

showed

shown

pokazać

shrink

shrank

shrunk

kurczyć

shut

shut

shut

zamykać

sing

sang

sung

śpiweać

sink

sank, sunk

sunk

tonąć

sit

sat

sat

siedzieć

slay

slew

slain

zabić

sleep

slept

slept

spać

slide

slid

slid

ślizgać się

sling

slung

slung

przewiesić

slink

slunk

slunk

skradać się

slit

slit

slit

rozciąć

smell

smelt, smelled

smelt, smelled

wąchać

sneak

sneaked, snuck

sneaked, snuck

poskarżyć

sow

sowed

sown, sowed

siać

speak

spoke

spoken

mówić

speed

sped, speeded

sped, speeded

mknąć

spell

spelt, spelled

spelt, spelled

literować

spend

spent

spent

spędzać, wydawać

spill

spilt, spilled

spilt, spilled

rozlewać

spin

spun, span

spun

kręcić

spit

spat, spit

spat, spit

pluć

split

split

split

rozdzielać

spoil

spoilt, spoiled

spoilt, spoiled

psuć

spread

spread

spread

rozprzestrzeniać się

spring

sprang, sprung

sprung

skakać

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść

stick

stuck

stuck

utkwić

sting

stung, stung

stung

użądlić

stink

stank

stunk

śmierdzieć

stride

strode

stridden

kroczyć

strike

struck

struck, stricken

strajkować

string

strung

strung

naniza

strip

stript, stripped

stript, stripped

rozbierać

strive

strove, strived

striven, strived

starać się

sublet

sublet

sublet

podnająć

swear

swore

sworn

przysięgać

sweat

sweat, sweated

sweat, sweated

pocić się

sweep

swept

swept

zamiatać

swell

swelled

swollen, swelled

puchnąć

swim

swam

swum

pływać

swing

swung

swung

huśtać się

take

took

taken

brać

teach

taught

taught

uczyć

tear

tore

torn

rwać

tell

told

told

powiedzieć

think

thought

thought

sądzić, myśleć

thrive

throve, thrived

thriven, thrived

prosperować

throw

threw

thrown

rzucać

thrust

thrust

thrust

wbić

tread

trod, treaded

trodden, trod

stąpać

undergo

underwent

undergone

przejść

understand

understood

understood

rozumieć

undertake

undertook

undertaken

podjąć

upset

upset

upset

zdenerwować

vex

vext, vexed

vext, vexed

drażnić

wake

woke, waked

woken, waked

budzić

wear

wore

worn

nosić

weave

wove, weaved

woven, weaved

wyplatać

wed

wed, wedded

wed, wedded

poślubić

weep

wept

wept

płakać

win

won

won

wygrywać

wind

wound

wound

meandrować

withdraw

withdrew

withdrawn

wycofać

withhold

withheld

withheld

wstrzymać

withstand

withstood

withstood

wytrzymać

wring

wrung

wrung

wykręcać

write

wrote

written

pisać


Przejdź do testów z czasowników nieregularnych »
Polityka Prywatności