Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Czasowniki nieregularne - 3 osoba l. pojedyncza, imiesłów

Przejdź do testów z czasowników nieregularnych »

infinitive, base form

3rd person singular

present participle, gerund

jedno z tłumaczeń

abide

abides

abiding

mieszkać; znosić; przestrzegać (czegoś)

alight

alights

alighting

wysiadać

arise

arises

arising

powstać

awake

awakes

awaking

obudzić

be

is

being

być

bear

bears

bearing

nieść, ponosić, znosić

beat

beats

beating

bić

become

becomes

becoming

stawać się

befall

befalls

befalling

trafić się

beget

begets

begetting

począć

begin

begins

beginning

zaczynać (się)

behold

beholds

beholding

patrzeć

bend

bends

bending

zginać

bereave

bereaves

bereaving

pozbawiać

beseech

beseeches

beseeching

błagać

bestride

bestrides

bestriding

dosiąść

bet

bets

betting

zakładać się

betake

betakes

betaking

udać się

bid

bids

bidding

licytować

bind

binds

binding

wiązać

bite

bites

biting

gryźć

bleed

bleeds

bleeding

krwawić

blow

blows

blowing

dmuchać

break

breaks

breaking

łamać, rozbić

breed

breeds

breeding

hodować

bring

brings

bringing

przynosić

broadcast

broadcasts

broadcasting

transmitować

build

builds

building

budować

burn

burns

burning

palić (się)

burst

bursts

bursting

pękać

bust

busts

busting

psuć

buy

buys

buying

kupować

cast

casts

casting

rzucać

catch

catches

catching

łapać

chide

chides

chiding

strofować

choose

chooses

choosing

wybierać

clap

claps

clapping

klaskać

cleave

cleaves

cleaving

rozłupywać

cling

clings

clinging

lgnąć

clothe

clothes

clothing

ubierać

come

comes

coming

przychodzić, przybywać

cost

costs

costing

kosztować

creep

creeps

creeping

pełzać

crow

crows

crowing

krakać

cut

cuts

cutting

ciąć

dare

dares

daring

odważyć się

deal

deals

dealing

traktować

dig

digs

digging

kopać

dive

dives

diving

nurkować

do

does

doing

robić

draw

draws

drawing

rysować

dream

dreams

dreaming

śnić, marzyć

drink

drinks

drinking

pić

drive

drives

driving

jechać, prowadzić samochód

dwell

dwells

dwelling

mieszkać (nie w języku mówionym)

eat

eats

eating

jeść

fall

falls

falling

upadać

feed

feeds

feeding

karmić

feel

feels

feeling

czuć

fight

fights

fighting

walczyć

find

finds

finding

znaleźć

fit

fits

fitting

dopasować

flee

flees

fleeing

uciec

fling

flings

flinging

rzucać

fly

flies

flying

latać

forbid

forbids

forbidding

zakazać

forecast

forecasts

forecasting

przewidywać

foresee

foresees

foreseeing

przewidywać

foretell

foretells

foretelling

wróżyć

forget

forgets

foregetting

zapominać

forgive

forgives

forgiving

przebaczać

forsake

forsakes

forsaking

opuszczać

freeze

freezes

freezing

zamrażać

get

gets

getting

dostawać

give

gives

giving

dawać

go

goes

going

iść

grind

grinds

grinding

zemleć

grow

grows

growing

rosnąć

hang

hangs

hanging

wieszać

have

has

having

mieć

hear

hears

hearing

słyszeć

hide

hides

hiding

ukrywać się

hit

hits

hitting

uderzać

hold

holds

holding

trzymać

hurt

hurts

hurting

ranić

inlay

inlays

inlaying

inkrustować

keep

keeps

keeping

trzymać

kneel

kneels

kneeling

klęczeć

knit

knits

knitting

robić na drutach

know

knows

knowing

wiedzieć, znać

lay

lays

laying

kłaść

lead

leads

leading

prowadzić

lean

leans

leaning

opierać

leap

leaps

leaping

przeskoczyć

learn

learns

learning

uczyć się

leave

leaves

leaving

opuszczać, wyjeżdżać

lend

lends

lending

pożyczyć

let

lets

letting

pozwolić

lie

lies

lying

leżeć

lie

lies

lying

kłamać

light

lights

lighting

zapalać

lose

loses

losing

gubić, zgubić

make

makes

making

robić

mean

means

meaning

znaczyć; mieć na myśli

meet

meets

meeting

spotykać, poznawać

melt

melts

melting

stopić

mislead

misleads

misleading

zmylić

mistake

mistakes

mistaking

pomylić

misunderstand

misunderstands

misunderstanding

źle zrozumieć

mow

mows

mowing

kosić

overdraw

overdraws

overdrawing

nadbierać

overhear

overhears

overhearing

podsłuchać

overtake

overtakes

overtaking

wyprzedzać

pay

pays

paying

płacić

prove

proves

proving

dowieść

put

puts

putting

kłaść, położyć

quit

quits

quitting

porzucić

read

reads

reading

czytać

rid

rids

ridding

pozbyć się

ride

rides

riding

jeździć

ring

rings

ringing

dzwonić

rise

rises

rising

podnosić się

rive

rives

riving

rozszczepiać

run

runs

running

biec

saw

saws

sawing

piłować

say

says

saying

mówić, powiedzieć

see

sees

seeing

widzieć, zobaczyć

seek

seeks

seeking

szukać

sell

sells

selling

sprzedać

send

sends

sending

wysyłać

set

sets

setting

umieszczać, zachodzić (coś)

sew

sews

sewing

szyć

shake

shakes

shaking

potrząsnąć

shave

shaves

shaving

golić

shear

shears

shearing

ściąć

shed

sheds

shedding

uronić

shine

shines

shining

świecić

shoe

shoes

shoeing

obuć

shoot

shoots

shooting

strzelać

show

shows

showing

pokazać

shrink

shrinks

shrinking

kurczyć

shut

shuts

shutting

zamykać

sing

sings

singing

śpiweać

sink

sinks

sinking

tonąć

sit

sits

sitting

siedzieć

slay

slays

slaying

zabić

sleep

sleeps

sleeping

spać

slide

slides

sliding

ślizgać się

sling

slings

slinging

przewiesić

slink

slinks

slinking

skradać się

slit

slits

slitting

rozciąć

smell

smells

smelling

wąchać

sneak

sneaks

sneaking

poskarżyć

sow

sows

sowing

siać

speak

speaks

speaking

mówić

speed

speeds

speeding

mknąć

spell

spells

spelling

literować

spend

spends

spending

spędzać, wydawać

spill

spills

spilling

rozlewać

spin

spins

spinning

kręcić

spit

spits

spitting

pluć

split

splits

splitting

rozdzielać

spoil

spoils

spoiling

psuć

spread

spreads

spreading

rozprzestrzeniać się

spring

springs

springing

skakać

stand

stands

standing

stać

steal

steals

stealing

kraść

stick

sticks

sticking

utkwić

sting

stings

stinging

użądlić

stink

stinks

stinking

śmierdzieć

stride

strides

striding

kroczyć

strike

strikes

striking

strajkować

string

strings

stringing

naniza

strip

strips

stripping

rozbierać

strive

strives

striving

starać się

sublet

sublets

subletting

podnająć

sunburn

sunburns

sunburning

opalać się

swear

swears

swearing

przysięgać

sweat

sweats

sweating

pocić się

sweep

sweeps

sweeping

zamiatać

swell

swells

swelling

puchnąć

swim

swims

swimming

pływać

swing

swings

swinging

huśtać się

take

takes

taking

brać

teach

teaches

teaching

uczyć

tear

tears

tearing

rwać

tell

tells

telling

powiedzieć

think

thinks

thinking

sądzić, myśleć

thrive

thrives

thriving

prosperować

throw

throws

throwing

rzucać

thrust

thrusts

thrusting

wbić

tread

treads

treading

stąpać

undergo

undergoes

undergoing

przejść

understand

understands

understanding

rozumieć

undertake

undertakes

undertaking

podjąć

upset

upsets

upsetting

zdenerwować

vex

vexes

vexing

drażnić

wake

wakes

waking

budzić

wear

wears

wearing

nosić

weave

weaves

weaving

wyplatać

wed

weds

wedding

poślubić

weep

weeps

weeping

płakać

wet

wets

wetting

zmoczyć

win

wins

winning

wygrywać

wind

winds

winding

meandrować

withdraw

withdraws

withdrawing

wycofać

withhold

withholds

withholding

wstrzymać

withstand

withstands

withstanding

wytrzymać

wring

wrings

wringing

wykręcać

write

writes

writing

pisać

zinc

zincs, zincks

zincking

cynkować


Przejdź do testów z czasowników nieregularnych »
Polityka Prywatności