Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Tekst formalny - linking words jako wyznacznik formalnego języka angielskiego

Słowa łączące czyli tzw. linking words są najłatwiejszym sposobem aby nadać tekstowi strukturę oraz zakwalifikować tekst jako formalny. To one dzielą poszczególne akapity, nadając całości spójność i jednoznaczność. Do najprostszych należą „and” czy też „so”, w formalnych tekstach stosuje się jednak te znacznie dłuższe.

Zasadą słowa łączącego jest nawiązanie do poprzedniego akapitu, do poprzedniej wiadomości, tak aby czytelnik lub odbiorca miał poczucie koherentności.

Do najpopularniejszych słów łączących należą:

Moreover – co więcej.

I made a cake. Moreover, I cooked dinner too! – Upiekłam ciasto. Co więcej, zrobiłam też obiad!

Nevertheless  - jednak, mimo to

I was really tired. Nevertheless, I forced myself to do some more work – Byłam bardzo zmęczona. Jednak zmusiłam się do pracy.

However – jednak

I went to the shop. However, I forgot to buy a toothbrush – Poszłam do sklepu, jednak zapomniałam kupić szczoteczki do zębów.

Therefore – więc

I needed coffee, therefore I went to the shop – Potrzebowałam kawy więc poszłam do sklepu.

Hence – stąd

His grandmother died, hence his visit to his home town – Jego babcia zmarła i stąd jego wizyta w rodzinnym mieście.

Thus – więc

He forgot to give me the book thus I was forced to get it myself – Zapomniał dać mi książkę, byłam więc zmuszona wziąć ją sama.

Despite – mimo, pomimo

Despite the fact that I was tired I went to do her job – Mimo tego, że byłam zmęczona poszłam wykonać za nią pracę.

„Despite” jest niemalże synonimem „In spite of”. Stosując oba, mamy dwie możliwości konstrukcji.

  1. Despite the fact/ In spite of the fact – Mimo, pomimo tego…
  2. Despite/ In spite of+ czasownik w wersji – ing np: In spite of being tired… - Pomimo bycia zmęczoną


Komentarze
Polityka Prywatności