Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Tekst formalny - raport

Raporty to najczęściej używana forma, kiedy dana firma chce przekazać coś swoim pracownikom lub innej instytucji. Z zasady mają być streszczeniem, takim które będzie szybko przeczytane i łatwo zrozumiane przez odbiorcę. Często stanowią podporę dla ustnej prezentacji.

Raport może dotyczyć dowolnego tematu. Jego długość waha się i zależy bezpośrednio od ilości zawartych w nim informacji. Większość ma od jednej do sześciu stron. Każda z nich powinna być odpowiednio zaplanowana, tak aby czytający łatwo mógł znaleźć poszukiwane przez siebie informacje. Raporty mogą też często zawierać elementy graficzne.

Dobrze napisany raport powinien posiadać:

  1. Tytuł. Napisany na samej górze, najlepiej grubszą czcionką. Tytuł pokazuje  czego dotyczyć będzie dany tekst. Pierwsza strona zawierać też musi dane osobowe oraz pozycję zawodową autora, które wraz z datą zawarte są na jej dole.
  2. Streszczenie. To właśnie ono – najczęściej w kilku zdaniach – pokazuje czego dotyczyć będzie raport, pokazuje dlaczego dany tekst został napisany, streszcza też jego najważniejsze punkty oraz wnioski.
  3. Wstęp. Ogólnie pokazuje cele dla których raport został napisany i jak został skonstruowany.
  4. Rozwinięcie. To główna część raportu. Może być ona podzielona na kilka części.
  5. Podsumowanie. Pokazuje ono wnioski raportu. Może zawierać plany czy rekomendacje co do przyszłych działań. Ma zwrócić uwagę odbiorcy na problemy jakie wymagać muszą rozwiązania.

Raporty nie mogą zawierać skrótów (can’t, won’t etc.), a ich język powinien być prosty i przejrzysty. Zdania nie powinny być nadmiernie złożone. Nie powinno się nadużywać form osobowych. Przydatnym zabiegiem są tzw. linking words.

Przydatne zwroty:

  1. On the one hand/ On the other hand – Z jednej/ z drugiej strony
  2. Due to – Ze względu na
  3. As a result – W rezultacie
  4. In addition  - Dodatkowo


Komentarze
Ostatnie:
23.04.2015 11:34
Dodał(a): ~siusiak
siusiak
Polityka Prywatności