Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Tekst formalny - E-mail

List elektroniczny jest dzisiaj praktycznie z zasady nieformalny. Krótki i zwięzły, stawia treść wiadomości znacznie ponad jej formą stylistyczną. Email ma być przede wszystkim szybki i konkretny. Dlatego też pisany jest pełen skrótów gramatycznych i myślowych, większość których uważanych we współczesnym języku za całkowicie poprawne.

Aby choć trochę „sformalizować” list elektroniczny, możemy nadać mu tytuł. Jeśli piszemy do mężczyzny, którego nazwisko znamy, odpowiednim tytułem będzie „Dear Mr. Brown/Johnson/Smith etc.” . Jeśli adresatem jest kobieta, „Mr.” Zastąpione będzie przez „Mrs.” w przypadku mężatki i „Ms”, gdy kobieta jest niezamężna. Jeśli piszemy do osoby której nazwiska nie znamy najlepiej zaadresować list „Dear Sir/Madam” (Szanowny Panie/Pani), w liczbie mnogiej zaś „Dear Sirs” (Szanowni Państwo).

Odpowiednim zakończeniem listu będzie w języku formalnym zwrot „Sincerely” (z poważaniem) lub też „Best Regards” (z wyrazami szacunku). Jeśli chcemy nasz tekst uczynić jeszcze bardziej formalnym, warto jest pomyśleć o dodaniu do samej treści linking words czyli tzw. słów łączących.


Komentarze
Polityka Prywatności