There is/ It is - różnice

Konstrukcji „there is/ there are” używamy wyłącznie do wyliczania kolejnych rzeczy. „There” nie jest tutaj podmiotem, jedynie wypełnia konieczność jego istnienia w zdaniu. Tłumacząc konstrukcję na język polski najlepiej byłoby posłużyć się słowem „jest” lub „są”, zawsze potem wyliczając listę kolejnych rzeczy lub osób. „There is/are” używane jest wyłącznie do zasygnalizowania obecności jakiejś rzeczy lub wyliczenia listy ludzi lub przedmiotów.

Konstrukcja „it is” jest zasadniczo różna. Zwrot „it is” tłumaczymy już jako „to jest” lub „jest” niezależnie od reszty zdania. Tutaj nie trzeba wyliczać.

 „It” funkcjonuje jako podmiot, tak samo zresztą jak i fraza następująca po „is”.

Np.: It is (kto? co?) a cat -  To jest kot.

Pytanie do zdania z “it is” zadajemy przez inwersję. Tak więc pytanie do powyższego zdania będzie brzmiało:

Is it a cat? – Czy to jest kot?

Przykładowe zdania z „there is/are” i „it is” będą brzmiały:

There is a car in front of the building – Przed budynkiem jest samochód.

It is easy to criticize – Łatwo jest krytykować.

There are some people in the room – W pokoju jest grupa ludzi.

It seems impossible to do – To jest niemożliwe do zrobienia.

 


Komentarze
Polityka Prywatności