There is/ There are dla wyliczeń

W pokoju jest 13 osób. Jest jeszcze kanapa, dwa fotele i telewizor… jest zegar, obraz i wiele innych przedmiotów… Aby wyliczyć coś w języku polskim wystarczy dać słowo “jest” lub „są”. Nie jest to dostateczne w języku angielskim, gdzie każde zdanie wymaga podmiotu.

Język angielski ma swoją konstrukcję na „jest” i „są” w celu wyliczania, jednak dodaje do niej podmiot „there”. Aby wyliczyć przedmioty, osoby czy też czynności stosujemy konstrukcję „there is” (polskie „jest”) dla liczby pojedynczej lub „there are” (polskie „są”) dla liczby mnogiej. Wymieniając „is” i „are” na czas przeszły („was, were”) będziemy zaś mieli angielskie odpowiedniki „był” i „byli”.

Zdania: „W pokoju jest 13 osób. Jest jeszcze kanapa, dwa fotele i telewizor” będą w języku angielskim wyglądać:

In the room there are 13 people. There is also a sofa, two armchairs and a television set.

Przykładowe zdania będą wiec wyglądać:

There is a car on street – na ulicy jest samochód

There are three people here – są tutaj 3 osoby

There is still time – jest jeszcze czas

There were six horses in the stable – w stajni było 6 koni

A pytania?

Zadajemy je przez inwersję, odwracając podmiot ze słowem „there”.

Przykładowe pytania do „there is a car on the street” będą więc brzmiały:

Is there a car on the street? – czy jest samochód na ulicy?’

Whose car is there on the street? – czyj samochód jest na ulicy?


Komentarze
Polityka Prywatności