Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Nouns czyli rzeczownik w języku

Rzeczowniki najłatwiej podzielić jest na dwie, następujące grupy:

  1. Rzeczowniki własne (Proper nouns), czyli nazwy i imiona własne, takie jak chociażby Warsaw, London, John, czy Jane. Jednym występującym tutaj przedimkiem może być „the”.
  2. Rzeczowniki pospolite (Common Nouns), czyli wszystkie inne rzeczowniki jak np.: boy, cat, plane czy też shop. Te rzeczowniki dzielą się dalej, na policzalne i niepoliczalne. Te policzalne poprzedzone są odpowiednim przedimkiem (a, an lub the), te niepoliczalne mogą przed sobą mieć tylko „the”.

Komentarze
Polityka Prywatności