Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Questions/ Pytania "o podmiot"

Subject questions.
Podmiotem zdania określamy jego część odpowiadającą na pytanie „kto?”, „co?”. Tak zwane pytania o podmiot to takie pytania, gdzie udzieloną odpowiedzią będzie właśnie podmiot. To jednocześnie wyjątek od stosowania operatora.

Ale wyjaśnijmy wszystko na przykładzie. Na początek tym rodzimym.

W zdaniu „Jan poszedł do domu piechotą” podmiotem („kto?, co?”) będzie bez wątpienia Jan.

Pytanie o podmiot będzie więc brzmiało:

Kto poszedł do domu?

A odpowiedź: Jan.

Pozostałe z możliwych w tym zdaniu pytań to:

- Gdzie poszedł Jan?

- Co zrobił Jan?

- Jak Jan poszedł do domu?

W języku angielskim to samo zdanie będzie wyglądać:

John went home on foot.

Stosując standardowy sposób zadawania pytań w języku angielskim będą one brzmiały:

- Gdzie poszedł Jan? – Where did John go?

- Co zrobił Jan? – What did John do?

- Jak Jan poszedł do domu? – How did John go home?

Jak widać, w każdym z powyższych pytań stosujemy operator w postaci czasownika „to do”. Jest on obecny we wszystkich pytaniach właśnie za wyjątkiem pytań o podmiot.

Pytanie „Kto poszedł do domu” będzie tutaj brzmiało:

Who went home?

Jak widać, w przypadku gdy odpowiedzią na pytanie jest podmiot zdania, rezygnujemy z operatora, zachowując jednocześnie wyjściowy czas gramatyczny. Jest to zasada stała, niezmienna w zależności od czasów, nie ma też w niej inwersji.

Przykładowe pytania o podmiot będą więc brzmiały.

a.    John saw me – John mnie widział.

Who saw me? – Kto mnie widział? Odpowiedź: John.

b.    The car has been bought – Samochód został kupiony.

What has been bought? – Co zostało kupione? Odpowiedź: Samochód.

c.    The meeting will start in one hour – Spotkanie zacznie się za godzinę.

What will start in one hour? – Co zacznie się za godzinę? Odpowiedź: the meeting.

d.    Jane had done it – Ona to zrobiła.

Who had done it? – Kto to zrobił? Odpowiedź: Jane.

e.    I love him. – Kocham go.

Who loves him? – Kto go kocha? Odpowiedź: I do.


Subject and object questions.
Choose the correct question form.
John went home on foot.

Who home?
Where ?
How home?
She loves him.

Who ?
He saw me.

Who ?
He speaks English.

Who English?
What language ?
Roger uses facebook.

Who facebook?
What social network ?
Watching Game of Thrones makes me happy.

What happy?
His robot won the competition.

robot won the first prize?
Federer played his best tennis in 2017.

Who the best tennis?
When the best tennis?
What in 2017?
Komentarze
Ostatnie:
22.11.2018 14:23
Dodał(a): ~otm
Who did it - ok ale tu nie chodzi o operator tylko o drugą formę DO
11.02.2018 23:02
Dodał(a): ~magbed
Ktoś napisał "after who never did, does do" - fajna rymowanka, ale nieprawdziwa, bo np. pytanie: Kto to zrobił? Who did it? i jest did po who...
7.06.2017 8:05
Dodał(a): ~so22
yes
26.01.2017 20:47
Dodał(a): ~inga
czy poprawne jest pytanie? How much money did they make?
13.04.2016 21:52
Dodał(a): ~anglistka
Można było jeszcze wspomnieć o pytaniach z to be. Przecież wtedy jest całkowicie odwrotnie.
Wszystkie komentarze (10)

Polityka Prywatności