Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Adjective/ prawidłowa kolejność w przypadku dwóch i więcej przymiotników

Adjectives order. Jeżeli mamy dwa lub więcej przymiotników, musimy zwrócić uwagę na ich kolejność. Na początek wydaje się to trudne ale na szczęście jest pewna reguła, która nam może pomóc - przymiotniki bardziej związane z rzeczownikiem, którego opisują, są bliżej niego.

Opisując jakąś rzecz możemy podzielić przymiotniki na grupy, które ustawimy w odpowiedniej kolejności:

opinia - rozmiar - jakość - wiek - kształt - kolor - pochodzenie - materiał - rzeczownik

opinion - size - quality - age - shape - colour - origin - material type
- noun

przykłady:

a lovely, big, white dog
an old black cat
a beautiful, old, red, French chair
a nice, small, yellow house
an attractive young woman

She's got long dark hair.
She also is nice and tall.
I always wanted to buy a new, black, American car.
She gave me a small, flat, sweet cookie.
This is tricky, but delicious, Polish recipe.Kiedy stawiamy and pomiędzy przymiotnikami?

Jeżeli użyjemy dwa przymiotniki określające z tej samej grupy, np. kolor, możemy dodać and pomiędzy nimi, np.:

I was wearing a black and white T-shirt.

Możemy wstawić and pomiędzy dwoma przymiotnikami, jeżeli występują po czasowniku i są to dwa ostatnie przymiotniki, np.:

She's nice,
attractive and young.


Jak stawiamy przecinki pomiędzy przymiotnikami?


Generalnie przecinki możemy wstawić, jeśli lista przymiotników jest dłuższa lub gdy przymiotniki opisujące coś są w jakiś sposób do siebie podobne, np.:

a nice, small, old, square, yellow, Japanese house
an awful, bad, unpleasant filmCzasem możemy użyć but pomiędzy przymiotnikami zwłaszcza, kiedy przymiotniki określają coś przeciwnego, np.:

a big but nice cat

Przejdź do testu z kolejności przymiotników »

Komentarze
Polityka Prywatności