Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Verb/ Grupy czasowników nieregularnych podobnych do siebie

dział: Czasownik

Dla lepszego zapamiętania nieregularnych form czasownika w past simple i past participle wyodrębniliśmy kilka grup podobnych do siebie czasowników. Dodatkowo rozwiązując test można je sobie bardziej utrwalić:)

czasowniki mające te same wszystkie formy:

cost - cost - cost
burst - burst - burst
cut - cut - cut
hit - hit - hit
hurt - hurt - hurt
let - let - let
read - read /red/ - read /red/
set - set - set
shut - shut - shut

czasowniki, które mają taką samą formę w past simple i past participle

bend - bent - bent
bring - brought - brought
catch - caught - caught
dig - dug - dug
feed - fed - fed
feel - felt - felt
fight - fought - fought
find - found - found
get - got - got
have - had - had
hear - heard - heard
hold - held - held
keep - kept - kept
kneel - knelt - knelt
lay - laid - laid
lead - led - led
leave - left - left
lend - lent - lent
light - lit - lit
lose - lost - lost
make - made - made
mean - meant - meant
meet - met - met
must - had to - had to
pay - paid - paid
say - said - said
sell - sold - sold
send - sent - sent
shine - shone - shone
shoot - shot - shot
sit - sat - sat
sleep - slept - slept
slide - slid - slid
spend - spent - spent
stand - stood - stood
stick - stuck - stuck
teach - taught - taught
tell - told - told
think - thought - thought
understand - understood - understood
win - won - won

czasowniki, które mają dwie takie same równoważne formy w past simple i past participle

dream - dreamed / dreamt - dreamed / dreamt
learn - learned / learnt - learned / learnt
smell - smelled / smelt - smelled / smelt
spill - spilled / spilt - spilled / spilt
spoil - spoiled / spoilt - spoiled / spoilt

Przejdź do testów z czasowników nieregularnych »

Choose the correct form to complete the sentences.
This book much more than we were expecting. (cost)
I his phone number. (find)
He against me. (fight)
She next to me. (sit)
Have you the last news? (hear)
He his ticket. (lose)
Do you see the label " in China"? (make)
Yesterday I too much. (sleep)
She me how to dance. (teach)
He has to speak English. (learn)
Komentarze
Polityka Prywatności