Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Verb/ 2 czasowniki razem - kiedy stosować formę -ing a kiedy bezokolicznik?

dział: Czasownik

Jest to dość trudna kwestia. Nie ma sensu uczyć się tego na pamięć bez kontekstu. Pewnie są różne pomysły na przyswojenie tego tematu ale jednym z nich jest przerobienie ich "po jednym czasowniku" z wieloma przykładami, aż stanie się to dla nas naturalne:)

Wstęp:
• forma -ing, to po angielsku gerund.
• bezokolicznik tworzy się przez dodanie do czasownika to, np. to sleep, to go, to write.


Można różnie podejść do zasad ale my proponujemy, żeby podzielić je na 4 grupy:

I grupa:

czasowniki, po których może występować tylko forma -ing.

przykłady:

I always enjoy meeting people.

We have to practise speaking English.

Would you mind opening the window?

Sorry, but do you mind leaving us?

I've just finished reading that book.


większa lista czasowników, po których jest forma -ingII grupa:

czasowniki, po których może występować tylko forma czasownika w bezokoliczniku.

W tej grupie są czasowniki ogólnie znane, które dość często używamy.

przykłady:

- I want to earn a lot of money.
- Who doesn't want to do it!

I decided to study abroad.

- Why didn't you learn it earlier?
- I wanted to learn to drive, but...

Yesterday I learnt to speak English two hours.

I choose to live in Poznań.


większa lista czasowników, po których występuje tylko bezokolicznik


III grupa:

czasowniki, po których może wystepować zarówno forma -ing jak i bezokolicznik ale niestety zmienia się sens zdania


przykłady:

stop

He stopped drinking tee. - Przestał pić herbatę.
He stopped to have a cup of tee. - Np. zatrzymał się, żeby napić się herbaty.

remember

She remembered opening the window.
- Cały czas pamiętała, żeby otworzyć okno
She remembered to open the window. - Ona otworzyła okno, nie zapomniała o tym

try

I tried working there. - Pracowałem tam przez pewien czas

I tried to work there. - Próbowałem tam pracować ale nic z tego nie wyszło


IV grupa:

czasowniki, po których może wystepować zarówno forma -ing jak i bezokolicznik i nie zmienia się sens zdania


dobrym przykładem jest czasownik start

- I want to start learning English.
- That's a great idea. I started to learn it two months ago:)

inne przykłady czasowników:
begin, continue, hate, like, love, prefer, start

I need the job but I hate working.
I need the job but I hate to work.


Choose the correct form to complete the sentences.
I'd like to Australia next year.
Would you mind the window?
He remembered the window.
I've just finished that book.
They choose in Kraków.
I want you with me.
She always enjoys new people.
I decided abroad.
I recommend to Turkey.
I usually avoid shopping on Sundays.
I'm leraning the guitar.
Sonia intend to the UK next month.
Komentarze
Ostatnie:
30.07.2023 16:36
Dodał(a): ~Sylwester
Jednak istnieje zasada, która może pomóc w poprawnym stosowaniu konstrukcji v + to + v oraz v + v(-ing). reguła sprawdza się niezależnie od wariantu. Znalazłem na pewnej stronie internetowej { clarkandmiller(kropka)com/verb-ing-or-to/ } dociekanie pewnego anglisty-filozofa, któremu udało się znaleźć sensowne wyjaśnienie. Mianowicie: 1. użycie konstrukcji v + to, dotyczy czegoś abstrakcyjnego, nieistniejącego jeszcze w życiu realnym. Użyjesz tego kiedy masz zamiar coś zrobić, masz plan to wykonać. Zdarzenie jeszcze nie zaistniało realnie. Istnieje jedynie w twoich zamysłach. Inaczej to jest twój cel, a nie trwający proces/podjęte. Przykład: I stop smoke cigarettes. 2. użycie konstrukcji v + v(-ing) dotyczy czegoś, co już kiedyś robiłeś. Wiesz to z własnego, realnego doświadczenia. To tak jakby trwający proces. Przykład: Government policy stops rubbing the welf of the citizens.
25.10.2021 16:35
Dodał(a): ~Alex
Do ostatniej grupy należy też czasownik intend
9.11.2020 7:12
Dodał(a): ~Ewa
Brakuje fancy w liście czasowników, po których dajemy verb +ing
5.11.2020 13:59
Dodał(a): ~redakcja
Słuszna uwaga, bardzo dziękujemy za informację. "would like" było w osobnych wierszach. Poprawiliśmy:)
4.11.2020 20:06
Dodał(a): ~kk
lista czasownikow, po ktorych wystepuje bezokolicznik jest zawarty czasownik like co jest bledne, pewnie chodzilo o would like nie mniej wprowadza to w blad
Wszystkie komentarze (6)

Polityka Prywatności