Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Liczebniki dla początkujących

Najważniejsze są liczby 1-12, 13-19, dziesiątki, sto, tysiąc, milion, miliard. Reszta to składanka:)

Liczb od 1 do 12

1 - one [łan]
2 - two [tu]
3 - three [fri]
4 - four [for]
5 - five [fajf]
6 - six [siks]
7 - seven [sewen]
8 - eight [ejt]
9 - nine [najn]
10 -ten [ten]
11 - eleven [ilewen]
12 - twelve [tłelf]

Liczby od 13 do 19

13 - thirteen [firtin]
14 - fourteen [fortin]
15 - fifteen [fiftin]
16 - sixteen [sikstin]
17 - seventeen [sewentin]
18 - eighteen [ejtin]
19 - nineteen [najntin]

dziesiątki od 20 do 90

20 - twenty [tłenti]
30 - thirty [firty]
40 - forty [forti]
50 - fifty [fifti]
60 - sixty [siksti]
70 - seventy [sewenti]
80 - eighty [ejti]
90 - ninety [najnti]

Liczebniki 100, 1 000, 1 000 000

100 - a hundred (one hundred) [handret]
1,000 - a thousand (one thousand) [tałzynd]
1,000,000 - a million (one million)

Komentarze
Polityka Prywatności