Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Adjective/ stopniowanie - zaznaczanie tych samych poziomów

Aby wyrazić równość pomiędzy dwoma rzeczami używając przymiotniki, w języku polskim stosujemy konstrukcję “tak samo… jak”. Jej angielskim odpowiednikiem jest konstrukcja „as…as”, stosowana niemalże tak samo jak ta polska. Za pomocą as…as wyrażamy wszelkie równości, podczas porównywania rzeczy, osób czy też akcji.

Jak coś porównać?

Stosowanie konstrukcji as…as jest analogiczne dla jej polskiego odpowiednika.  Przykładowe zdanie „On jest tak samo wysoki jak ona” będzie więc wyglądać:

He is as tall as she is.

Przymiotnik jaki zostaje wstawiony pomiędzy as/as zawsze pozostaje w podstawowej, niezmienionej i niestopniowanej formie.

Przykładowe zdania z konstrukcją as…as będą wyglądać:

John works as hard as wife – John pracuje tak samo ciężko jak jego żona

Maria is as patient as he boss – Maria jest tak samo cierpliwa jak jej szef

That party was as fun as the last one – To przyjęcie było tak samo zabawne jak poprzednie


Komentarze
Polityka Prywatności