Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Tekst nieformalny - List

Język angielski podlega nieustannym wprost zmianom. Nigdy nie pozbawieni kompleksów kolonializmu, Amerykanie notorycznie wprowadzają do swojej mowy modyfikacje. Polegają one na wprowadzaniu uproszczeń, zarówno w pisowni (słynne już „rite”, „thru” czy „fishes”), odmianie czasowników (dive – dived – dived!), ale też w wymowie, przy wyrażeniach codziennego już użytku, takich jak „wanna” i „gonna”.

Współczesny język nieformalny rządzi się więc przede wszystkim prostotą. List o charakterze nie biznesowym (zarówno tradycyjny jak i elektroniczny) nie ma w zasadzie żadnych wymagań strukturalnych i to od autora zależy jak będzie wyglądał i jak długi będzie. Zaczęty od „hi” czy „hello” czy innego, niemalże dowolnego zwrotu, może mieć każdą liczbę akapitów oraz dowolną strukturę. Nie wymagane jest tutaj pełne rozwijanie skróconych form czasowników (can’t w pełni akceptowane zamiast cannot), stosowanie „linking words” czy też pisanie daty. List taki nie ma też wymagać co do stosowanych czasów gramatycznych, można przymknąć oko na ich lekkie uproszczenia.


Komentarze
Polityka Prywatności