Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Tekst formalny - wprowadzenie

Przyjętą zasadą stało się, iż czym bardziej rozwinięta forma językowa, tym bardziej uznawana jest za formalną. Czym bardziej złożone jest zdanie i czym mniej jest w nim skrótów językowych, tym większa jest szansa na to iż znajdziemy je w tekstach formalnych czy biznesowych.

Te ostatnie mają zawsze określoną i wyśrubowaną strukturę. Każdy tekst podzielony jest według schematu, prezentującego odpowiednie argumenty (za, przeciw), podzielony na odpowiednią ilość akapitów, połączonych ze sobą odpowiednimi słowami (linking words). Nie ma w nich miejsca na skróty czasowników (can’t, shouldn’t etc.), jest za to dużo zdań podrzędnych, pełnych złożonych czasów, nie używanych w codziennej mowie potocznej.

Do najpopularniejszych tekstów formalnych należą raport, notatka i list firmowy.


Komentarze
Polityka Prywatności