Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Conditionals/ Zdania warunkowe - mieszane

O mieszanych trybach warunkowych mówimy jeśli dwie części trybu odnoszą się do dwóch różnych okresów czasowych. W języku angielskim, do najczęściej występujących struktur i relacji czasowych należą:

  1. Tryb warunkowy drugi z trzecim. Pierwsza połowa trybu warunkowego pochodzi z conditionala 2., druga z 3.

W zdaniu podrzędnym, zaczynającym się od „if” mamy conditional drugi, gdzie panuje warunek stały, mogący się odnosić zarówno do przeszłości jak i teraźniejszości. W zdaniu nadrzędnym występuje wyrażenie przeszłe, z reguły opowiadające o tym, że coś mogłoby się stać, gdyby nie stało się coś innego.

Np.: If I were you, I wouldn’t have gone there at that time. – Gdybym była tobą, na pewno bym wtedy tam nie poszła.

If I were him, I wouldn’t have told her the truth. – Gdybym była na jego miejscu, nie powiedziałabym jej prawdy.

Jak widać powyżej, w zdaniu wziętym z conditionala 2. stosujemy czas Past Simple, w tym pochodzącym z conditionala 3. stosujemy would + Present Perfect.

  1. Tryb warunkowy trzeci z drugim. Pierwsza połowa zdania pochodzi z conditionala 3., druga z 2.

W zdaniu tym, po „if” bierzemy  pierwszą część z trybu warunkowego trzeciego, czyli tą w czasie Past Perfect. Druga część zdania pochodzi z trybu warunkowego drugiego, pozostaje więc w konstrukcji would + bezokolicznik.

Np.: If he had studied better, he wouldn’t have to retake the exam now – Gdyby się (wtedy) uczył więcej, nie musiałby (dzisiaj) powtarzać egzaminu.

If he hadn’t missed his flight, he would be on his way to Rome right now – Gdyby (wtedy) nie przegapił swojego lotu, byłby (teraz) w drodze do Rzymu.

Pierwsza część zdania zakłada coś, co już się stało, nie może więc być cofnięte czy naprawione. Charakterystycznym dla takich zwrotów jest zaprzeszły czas Past Perfect. Druga część zdania mówi o tym co mogłoby być gdyby pierwszy warunek nie został spełniony. Tak samo jak w pierwszej części zdania jest on całkowicie hipotetyczny i nie ma szans na spełnienie. Stosujemy w niej Future in the Past czyli would + bezokolicznik

Conditionale mieszane, tak samo jak i inne można odwracać, co nie wpływa na ich znaczenie.

Przykładowe zdania w trybach warunkowych mieszanych mogą brzmieć:

  1. If I hadn’t made a mess, I wouldn’t feel so embarassed in front of my mother now. – Gdybym nie nabałaganiła, nie musiałabym się teraz tak wstydzić przed matką.
  2. If I was in that position, I wouldn’t have done that way.– Gdybym była w takiej sytuacji, nie zrobiłabym tego w taki sposób.
  3. I wouldn’t have to write the report, if I had done it earlier. – Nie musiałabym pisać tego raportu, gdybym zrobiła to wcześniej.
  4. I wouldn’t have gone to Brussels, if I was in his position – Nie pojechałabym do Brukseli, gdybym była na jego miejscu.

Komentarze
Ostatnie:
21.09.2017 8:58
Dodał(a): ~e33
this sentense would be rather (third conditional): I wouldn’t have had to write the report, if I had done it earlier. or simpler: I wouldn't have written the report, if I had done it earlier.
12.09.2017 11:51
Dodał(a): ~mea culpa
I wouldn’t have written mea culpa
12.09.2017 9:56
Dodał(a): ~gość
mam pytanie: czy zdanie I wouldn’t have to write the report, if I had done it earlier. – Nie musiałabym pisać tego raportu, gdybym zrobiła to wcześniej nie powinno być napisane I wouldn’t have to written the report, if I had done it earlier. – Nie musiałabym pisać tego raportu, gdybym zrobiła to wcześniej.
15.04.2017 12:42
Dodał(a): ~Kamil
Trochę ciężko rozróżnić jedno od drugiego, przyda się dużo ćwiczeń
5.04.2017 16:44
Dodał(a): ~Bartek
Pomocne :)
Polityka Prywatności