Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Conditionals/ Zdania warunkowe - typ 1

Tryb warunkowy jeden, zwany conditionalem pierwszym określa jednorazową relację między dwoma wydarzeniami. Pokazuje, że jeśli coś się zdarzy będzie to miało swoje jednorazowe konsekwencje. W przeciwieństwie do conditionala zero, nie mówimy tutaj o zdarzeniach powtarzalnych, jedynie o jednorazowej zależności.

Jak tworzymy conditional pierwszy?

Jak w każdym trybie warunkowym, dwa wydarzenia połączone są spójnikiem „kiedy” czyli „when” lub „jeśli” czyli „if”. Pierwsze w kolejności, wynikające z sensu zdania i znajdujące się po spójniku powinno być w czasie teraźniejszym prostym czyli present simple. Drugie wydarzenie, to wynikające z pierwszego i będące jego konsekwencją, będzie w czasie przyszłym prostym czyli future simple.

Przykładowe zdania w conditionalu pierwszym będą więc wyglądać:

Jeśli jutro zadzwonisz, przyjdę – If you call tomorrow, I will come

Będę tam jeśli potwierdzisz spotkanie – I will be there, if you confirm the meeting

Dam jej prezent, jeśli będzie grzeczna – I will give her the present, if she is good

Podobnie jak w conditionalu zero, oba człony zdania można dowolnie wymieniać, nie wpływa to na znaczenie zdania.


Komentarze
Ostatnie:
13.12.2019 10:03
Dodał(a): ~uczen
Przy odwroconych zdaniach nie dajemy przecinka.
10.03.2019 10:39
Dodał(a): ~Anonim słaby z angielskiego
Mega mi to pomogło ! Dzięki :3
Polityka Prywatności