Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Reported speech/ mowa zależna - pytania

Pytania w mowie zależnej nigdy nie mają charakteru pytającego, zawsze pozostają w formie twierdzącej.

Na przykład, pytanie zależne do zdania niezależne  - „Where are you going?” asked John będzie brzmiało John asked her where she was going.

Często w pytaniach zależnych występują słowa „if” (jeśli) lub „whether” (czy).

Np.:

He asked me if I wanted to see that film – Zapytał mnie czy chciałam zobaczyć ten film.

He asked her whether she knew the answer – Zapytał ją czy zna odpowiedź.

Przerabiając pytania niezależne na zależne należy pamiętać o, standardowym dla mowy zależnej następstwie czasów.

Np.:

Pytanie niezależne: „Do you see it?” asked Tom.

Pytanie zależne: Tom asked me if I saw it. (Ted zapytał mnie czy to widziałam)

Pytanie niezależne: „Are you coming?” she enquired.

Pytanie zależne: She enquired if I was coming. (Dopytywała się czy przyjdę)

 


Komentarze
Polityka Prywatności