Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Reported speech/ mowa zależna - użycie przysłówków i zaimków

Kiedy zmieniamy mowę czynną na zależną, relacjonując czyjąś wypowiedź, oprócz następstwa czasów musimy wprowadzić tzw. zmiany dodatkowe. Mowa zależna wymaga zmiany niektórych przysłówków czy zaimków, tak aby całość dostosować do następstwa czasów. Zmiany zależne są od tego kto jest autorem danej wypowiedzi, czy ma ona podane ramy czasowe, kiedy wypowiedź ma miejsce i jak dużo czasu upłynęło od wypowiedzenia pierwszego zdania.

Najbardziej powszechne zmiany to:

 1. „here” na „there” („tutaj” na „tam”)
 2. „today” na „that day” („dzisiaj” na „tamtego dnia”)
 3. „yesterday” na „the day before / the previous day” („wczoraj” na „dzień wcześniej”)
 4. „tomorrow” na „the next day” (“dzisiaj” na “następnego dnia”)
 5. “now” na “then” (“teraz” na “wtedy”)
 6. „next week, month” etc. na “the following week, month” etc. (“w przyszłym tygodniu, miesiącu” na “w następnym tygodniu, miesiącu”.)
 7. „last week, month” etc. na “the previous week, month”/ “the week/month before”. (“w zeszłym tygodniu” na “tydzień wcześniej”).
 8. “this” na “that” (“ten” na “tamten”)
 9. “these” na “those” (“te” na “tamte”)

Np.: „I saw him here yesterday” Tina said. – Widziałam do tutaj wczoraj – powiedziała Tina.
Tina said that she had seen him there the day before. – Tina powiedziała, że widziała go tam dzień wcześniej.

Czym większy czas upływa od pierwszej wypowiedzi, tym bardziej musimy cofnąć ramy czasowe. Tak więc jeśli cytowana wcześniej wypowiedź relacjonowana będzie w kolejne, konsekutywne dni, słowo „yesterday” będzie cofnięte na „the day before”, potem na „two days before”, „three days before” etc.

Analogicznie, przykładowe zdania w mowie zależnej będą brzmieć:

 1. „She is here” Maria said.

Maria said that she was there.

 1. “I’m doing it next week” Robert told her.

Robert told her that he was doing it the following week.

 1. “I have this here” George said.

George said that he had that there.

 1. “These flowers are lovely” my mother said.

My mother said that those flowers were lovely.

 1. “Ted wants to go now” his wife said.

His wife said that Ted wanted to go then.


Komentarze
Polityka Prywatności