Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Reported speech/ mowa zależna - następstwo czasów

Mowa zależna, czyli opowiadanie o czyjejś wypowiedzi czy rozmowie podlega tzw. następstwu czasów. Oznacza to, iż - relacjonując czyjeś słowa – cofamy o jeden czas, w stosunku do czasu w jakim zostało wypowiedziane zdanie początkowe.

Następstwo czasów podlega następującym zasadom:

  1. Present Simple cofamy na Past Simple

Np: “John works too hard” Tina said.

       Tina said that John worked too hard.

Works – worked. Wszystkie czasowniki z pierwszej kolumny, w mowie zależnej zmienią się w te z kolumny drugiej.

  1. Past Simple cofamy na Past Perfect

Np: “He went to school” Jane said.

       Jane said that he had gone to school.

Went – had gone. Wszystkie czasowniki z drugiej kolumnie, w mowie zależnej przechodzą w had + czasownik z trzeciej kolumny.

  1. Future Simple przechodzi w Future in the Past

Np: “I will come soon” Peter told Anna.

       Peter told Anna that he would come soon.

Will – would. Czasownik “will” w mowie zależnej przechodzi zawsze w “would”.

  1. Present Continuous przechodzi w Past Continuous

Np: “I’m going to see John” Maria said.

       Maria said that she was going to see John.

Tak samo jak w czasie teraźniejszym prostym, “to be” w czasie Present Continuous przechodzi w “was/were” w Past Continuous.

  1. Present Perfect przechodzi w Past Perfect

     Np.: „I have done it” Peter announced.

     Peter announced that he had done it.

“Zmianie” podlegają też niektóre zwroty w zdaniach, na co dzień określające ramy czasowe. I tak:

„Today” w mowie zależnej zmieni się w „that day”.

„Yesterday” w „the day before’.

“Tomorrow” w “the next day”

“This” w “that”

Podsumowując, wszystkie teraźniejsze czasy proste przechodzą w proste czasy przeszłe, teraźniejsze ciągłe w ciągłe przeszłe. Czas przeszły prosty przechodzi w czas zaprzeszły, tak samo czasy perfect.

Jak niemalże każda reguła, następstwo czasów ma swój wyjątek. Kiedy mówimy o stałych prawidłowościach, prawach biologicznych, fizycznych i innych rzeczach, które nie podlegają zmianie, nie następuje wtedy następstwo czasów.

Np.: „The Earth is round” the teacher told the student. “Ziemia jest okrągła” powiedział uczniom nauczyciel.

         The teacher told the students that the Earth is round. Nauczyciel powiedział uczniom, że Ziemia jest okrągła.


Komentarze
Ostatnie:
10.10.2017 14:55
Dodał(a): ~Tommi
A co ciekawe, mowa zalezna przydaje sie w plotkowaniu :) (pomysl za: https://www.speakingo.pl/blog/mowa-zalezna-w-jezyku-angielskim/ .
Polityka Prywatności