Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Tryb rozkazujący - jak tworzyć i używać?

Tryb rozkazujący występuje jedynie dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej, gdzie jednej lub wielu osobom udzielamy rozkazu lub polecenia. Dla obu liczb wyrażamy go podstawową i nieodmienioną formą czasownika.

Np.: Go! – idź!, idźcie!

       Drive! – jedź!, jedźcie!

Jeśli chcemy powiedzieć komuś aby czegoś nie robił, przed czasownikiem stawiamy słowo „don’t”.

Np.: Don’t eat that! – Nie jedz/jedzcie tego!

       Don’t go there! – Nie idź/idźcie tam!

Kiedy chcemy aby rozkaz przybrał bardziej grzeczną formę możemy dodać na końcu zdania słowo „please”.

Np.: Turn the radio off, please – wyłącz, wyłącznie proszę radio

       Don’t shut the door, please – nie zamykaj, zamykajcie drzwi proszę


Komentarze
Polityka Prywatności