Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Questions/ Pytania z operatorem "to do"

Pytania z operatorem „to do” to najczęstsze z tworzonych w języku angielskim pytań. Pytania takie dotyczą zdań, gdzie orzeczenie jest czasownikiem akcji, wyraża czynność a nie opis osoby czy sytuacji. To właśnie wtedy, w przypadku zadania pytania, operatorem będzie „to do”.

Przykładowym zdaniem do pokazania wzoru na zadawanie pytań może być:

John meets his girlfriend every day at six p.m. – John spotyka się ze swoją dziewczyną codziennie o 18.

“Meet” jest jak najbardziej czasownikiem akcji, dlatego też pytania do zdania tworzone będą według określonego wzoru:

Pytajnik (opcjonalny)+to do (w stosownej dla osoby i czasu gramatycznego formie)+osoba+ orzeczenie w bezokoliczniku + reszta zdania, w żaden sposób niezmieniona.

Możliwe pytania dla powyższego zdania będą więc brzmieć:

What does John do every day at six p.m.? – Co John robi codziennie o 18?

Who does John meet every day? – Z kim spotyka się codziennie John?

What time does John meet his girlfriend? – O której John spotyka się ze swoją dziewczyną?

Takiej samej regule podlegać będą zdania w innym niż Present Simple czasie, np. czasie przeszłym. Operator „to do” zmienia wtedy formę na czas przeszły „did”.

Np.: I met him last night – spotkałam go wczoraj.

Who did I meet?  - Kogo spotkałam?

When did I meet him? – Kiedy go spotkałam?

Wyjątkiem pozostają jak zawsze tzw. pytania o podmiot. Aby dowiedzieć się dlaczego, zachęcam do przeczytania właśnie tego działu.


Komentarze
Ostatnie:
27.06.2020 9:00
Dodał(a): ~gość
to też jest błąd - pytania z operatorem dotyczą wszystkich czasowników a nie tylko czasowników akcji. Na przykład, How do you feel? How did he look like?
Polityka Prywatności