Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Questions/ Pytania z czasownikiem "to be"

W przypadku kiedy w zdaniu stoi czasownik „to be” (w możliwych formach am/is/are/was/were) pytania tworzymy stosując tzw. zabieg inwersji. Polega on na odwróceniu miejsca orzeczenia i podmiotu.

Tak więc pytanie dla przykładowego zdania „He is nice” – „On jest miły” będzie brzmiało:

Is he nice? – Czy on jest miły?

Na początku takiego pytania może oczywiście stanąć pytajnik, np.: Why. Zdanie wyglądać będzie wtedy.

Why is he nice? – Dlaczego on jest miły?

Inne pytajniki, takie jak chociażby „Who”, „When”, „Where”, czy też „How” będą stały w tym samym miejscu.

Tak więc, przykładowe pytania do poniższych zdań będą brzmiały:

He was niceOn był miły

Why was he nice? – Dlaczego on był miły?

Who was nice? – Kto był miły?

They were thereOni tam byli.

Why were they there? – Dlaczego oni tam byli?

When were they there? – Kiedy oni tam byli?

We are students – Jesteśmy studentami.

Why are we students? – Dlaczego jesteśmy studentami?

When are we students? – Kiedy jesteśmy studentami?

Warto pamiętać, iż w przypadku rozpoczęcia pytania od „who” (kto), czasownik musi być zawsze w liczbie pojedynczej. Mówimy zawsze „who is” (kto jest?), „who was” (kto był?) a nigdy „who were” czy też „who are”.


Komentarze
Ostatnie:
27.06.2020 8:50
Dodał(a): ~gość
W części dot. pytań z użyciem "to be" jest błąd
W pytaniach z użyciem "who" nie zawsze musi być liczba pojedyńcza. Przecież można użyć liczby mnogiej, np. Who are those men? Who are these ladies?
Polityka Prywatności