Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Questions/ Pytania - wprowadzenie

Umiejętność poprawnego formułowania pytań jest w języku angielskim umiejętnością nieodzowną. Bez poprawnie sformułowanych pytań nie ma mowy o swobodnej komunikacji, interakcji czy jakiejkolwiek rozmowie.

Zadawanie pytań sprowadza się w zasadzie do trzech zasad gramatycznych. Pierwsza z nich to zasada inwersji, czyli tworzenia pytania poprzez odwrócenie miejsca orzeczenia (lub frazy czasownikowej) i podmiotu, np.: Where am I?. Druga, to stosowanie operatora „to do” (we wszystkich formach), stojącego pomiędzy opcjonalnym pytajnikiem (when, what, where, why etc.) a podmiotem zdania np.: Where do I go?. Ostatnia z zasad, to tzw. pytania o podmiot, gdzie rezygnujemy z operatora a orzeczenie pozostaje w formie dopasowanej do podmiotu, np.: Who goes to the office?.


Komentarze
Polityka Prywatności