Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Future Continuous in the Past

Kiedy mówimy o czynnościach, które – w przyszłości – mają trwać określony czas lub być wykonywane w pewnym momencie, wtedy używamy czasu Future Continuous in the Past. Za zbyt rozbudowaną nazwą kryje się sposób na określenie tego co w przyszłości ma zająć określony przedział czasu. Często Future Continuous in the Past zestawiony jest z Past Simple.

Np.: I knew that she would be sitting at the third table – Wiedziałam, że ona będzie siedzieć przy trzecim stoliku. Zdanie wygłoszone jest w przeszłości, odnosi się do przyszłości a wyrażana czynność (siedzenie) będzie trwała określony przedział czasu.

Czas Future Continuous in the Past tworzymy zestawiając wyrażenie “would (should) be” wraz czasownikiem w formie –ing.

Przykładowe zdania mogą więc brzmieć:

  1. He told me that she would be working at home. – John powiedział mi, że ona będzie pracować w domu.
  2. I was told that you would be waiting for me here. – Powiedziano mi, że będzie pan tutaj na mnie czekał.

Czas Future Continuous in the Past jest też często wyznacznikiem mowy zależnej, używany jest też w trybach warunkowych (zobacz rozdział).


Komentarze
Ostatnie:
5.02.2019 8:31
Dodał(a): ~Anka
Zgadzam się :) to Future Continuous in the Past a nie Future Perfect in the Past, lepiej poprawić, żeby uczących się laików nie wprowadzać w błąd;)
28.04.2016 16:01
Dodał(a): ~MAH
To jest Future Continuous in the Past. :(
23.11.2015 21:36
Dodał(a): ~Krzysztof
To jest Future Continuous in the Past.
25.10.2015 19:21
Dodał(a): ~ares
KOMPLETNY IDIOTYZM!!!
Polityka Prywatności