Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Future Perfect Continuous

To tak zwany przyszły czas zakończony w wersji ciągłej. Future Perfect Continuous stosujemy kiedy chcemy zaakcentować, że w konkretnej przyszłości minie określony czas, kiedy dana czynność jest wykonywana.

Przykładowym zdaniem w Future Perfect Continuous może być:

By January John will have been learning French for 5 years.

Ze zdania bezpośrednio wynika, że John rozpoczął naukę francuskiego, której jeszcze nie zakończył. Wypowiadający zdanie pokazuje, że kiedy nadejdzie następny w kalendarzu styczeń, nauka Johna będzie trwała już 5 lat. Ze zdania nie wynika kiedy czynność nauki będzie zakończona, akcentuje jedynie jej początek i kontynuację.

Future Perfect Continuous tworzymy poprzez dodanie do podmiotu zwrotu „will have been” oraz czasownika w wersji „ing”. Dzisiaj nie jest to czas powszechny. Coraz częściej zastępowany jest przez Present Perfect lub Present Perfect Continuous.


Komentarze
Polityka Prywatności