Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Future Perfect

To tak zwany czas przyszły zakończony. Z czasu Future Perfect korzystamy, kiedy chcemy powiedzieć, że dana czynność będzie w przyszłości zrealizowana, zakończona lub wykonana. To bezpośredni sposób aby powiedzieć, że coś co robimy będzie w określonym przedziale czasu dobiegnie końca.

Np.: Za dwie godziny spotkanie się zakończy.

W języku angielskim to samo zdanie będzie brzmiało:

In two hours the meeting will have finished.

Czas Future Perfect tworzymy zestawiając zwrot “will have” z formą czasownika Past Participle, czyli trzecią formą z tabelki. Przykładowe zdania w czasie Future Perfect będą więc brzmiały:

  1. In two hours Anna will have finished her lesson. – Za dwie godziny Anna skończy swoją lekcję.
  2. By the year 2020 they will have been married for 25 years. – W roku 2020 minie 20 lat jak są małżeństwem.
  3. By then he will have graduated. – To tego czasu skończy szkołę.
  4. By 5 p.m. we will have eaten dinner. – Do godziny 5 zjemy obiad.

Komentarze
Ostatnie:
12.11.2020 17:12
Dodał(a): ~gość
"To bezpośredni sposób aby powiedzieć, że coś co robimy będzie w określonym przedziale czasu dobiegnie końca" Jak na stronę o gramatyce to niezbyt fortunne zdanie. I składnia... i interpunkcja...
Polityka Prywatności