Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Past Perfect

To tak zwany czas zaprzeszły. Używany po to aby pokazać, która z dwóch przeszłych i zakończonych czynności była pierwsza.

Np.:

Zdanie “Zanim zasnęłam, wzięłam prysznic”  będzie w języku angielskim wyglądało:

Before I fell asleep I had taken a shower

Pierwszą z podanych czynności jest “wzięłam prysznic”, drugą “zasnęłam”. Ta pierwsza będzie zawsze w czasie past perfect. Obie najczęściej połączone będą spójnikiem „before” lub „after” wskazującym na zależność czasową.

Jak tworzymy past perfect?

Po podmiocie zdania zawsze znajduje się wskaźnik czasu „had”. Jest nieodmienny, niezależnie od osoby. Po „had” zawsze znajdować się będzie czasownik w trzeciej formie z tabeli, tzw. past participle.

Jeśli zestawiamy dwie przeszłe czynności, druga z nich będzie niemalże zawsze w past simple. Oba człony zdania można dowolnie wymieniać zastępując słowo „before” słowem „after”.

Przykładowe zdania w past perfect, w zestawieniu z innymi czynnościami będą więc wyglądać:

I had driven a car before I passed my driver’s licence test – jeździłam samochodem zanim zdałam egzamin na prawo jazdy.

I had done it before I talked to him – Zrobiłam to zanim z nim rozmawiałam.

I told him after I had taken the exam – Powiedziałam mu po tym jak napisałam egzamin.


Write past participle form (used in present perfect or past perfect).
awake
be
bear
beat
become
begin
bend
beset
bet
bid
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
broadcast
build
burn
burst
buy
cast
catch
choose
cling
come
cost
creep
cut
deal
dig
dive
do
draw
dream
drive
drink
eat
fall
feed
feel
fight
find
fit
flee
fling
fly
forbid
forget
forego (forgo)
forgive
forsake
freeze
get
give
go
grind
grow
hang
hear
hide
hit
hold
hurt
keep
kneel
knit
know
lay
lead
leap
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make
mean
meet
misspell
mistake
mow
overcome
overdo
overtake
overthrow
pay
plead
prove
put
quit
read
rid
ride
ring
rise
run
saw
say
see
seek
sell
send
set
sew
shake
shave
shear
shed
shine
shoe
shoot
show
shrink
shut
sing
sink
sit
sleep
slay
slide
sling
slit
smite
sow
speak
speed
spend
spill
spin
spit
split
spread
spring
stand
steal
stick
sting
stink
stride
strike
string
strive
swear
sweep
swell
swim
swing
take
teach
tear
tell
think
thrive
throw
thrust
tread
understand
uphold
upset
wake
wear
weave
wed
weep
wind
win
withhold
withstand
wring
write
Komentarze
Polityka Prywatności