Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Present Perfect a Past Simple

Uczący się angielskiego często narzekają na czas Present Perfect. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż nie ma on bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Trudno jest więc wielu uczącym się zrozumieć, kiedy to właśnie Present Perfect będzie odpowiednim czasem w zdaniu czy wypowiedzi. Nie czując się pewnie, często zastępują go czasem Past Simple, co może być jednak źródłem błędów stylistycznych i gramatycznych.

Starając się rozróżnić dwa czasy należy pamiętać o określonej kwestii:
Czy chcemy w naszej wypowiedzi podkreślić związek czynności teraźniejszej z przeszłością? Jeśli tak, wtedy częściej należy zastosować Present Perfect. Jeśli związek nie jest istotny, sięgniemy po Past Simple.


Np: The man went home last night – Mężczyzna poszedł do domu zeszłej nocy. Zdanie nie ma związku z przeszłością, jedynie sygnalizuje przeszłą czynność. Odpowiednim czasem będzie tutaj Past Simple.


Ale: The man has just gone home – Mężczyzna właśnie wyszedł do domu. Zdanie daje do zrozumienia, że mężczyzna wyszedł do domu i nie ma go teraz w innym pomieszczeniu, np.: biurze czy sklepie. Podkreślony jest związek z teraźniejszością, dlatego też odpowiednim czasem będzie Present Perfect.


Dla ułatwienia: są określone słowa, których obecność wymaga na użytkowniku zastosowania czasu Present Perfect lub Present Perfect Continuous. Należą do nich m.in. „just”, „yet”, „already” , „recently”, „lately” czy since.

Komentarze
Ostatnie:
22.01.2018 16:45
Dodał(a): ~laik
brawo ty
26.03.2016 10:45
Dodał(a): ~Michal
Czy chcemy w naszej wypowiedzi podkreślić związek czynności teraźniejszej z przeszłością... czy nie powinno być raczej: Czy chcemy w naszej wypowiedzi podkreślić związek czynności przeszłej z teraźniejszością...
Polityka Prywatności