Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Present Perfect Continuous

Tworząc Present Perfect Continuous do podmiotu dodajemy “has been” (w trzeciej osobie liczby pojedynczej) lub “have been” oraz czasownika w wersji “ing”. Przykładowym zdaniem Present Perfect Continuous będzie:

I have been working on this project for three years – Pracuję nad tym projektem od trzech lat.

Przeczenie w czasie Present Perfect Continuous  tworzymy poprzez dodanie do czasownika “have” lub “has” przeczenia “not”. Przeczenie powyższego zdania będzie więc brzmiało.

I have not been working on this project for three years – Nie pracuję nad tym projektem od trzech lat.

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy poprzez zabieg inwersji tj., odwrócenie czasownika posiłkowego „have” i „has” wraz podmiotem. Pytania do powyższego zdania będą więc brzmiały:

Have I been working on this project for three years? – Czy ja pracuję nad tym projektem od trzech lat?

How long have I been working on this project? – Jak długo pracuję nad tym  projektem?

Present Perfect Continuous stosujemy kiedy mowa o następujących sytuacjach:

- Kiedy mówimy, że dana czynność odbywa się przynajmniej do chwili w jakiej zdanie zostaje wypowiedziane. Może być ona zakończona wraz z momentem wygłoszenia zdania, możliwe jest też, że trwa dalej.

Np.: I have been working here for three years.  Pracuję tutaj od trzech lat. W tym wypadku, wygłaszający zdanie dalej pracuje w danym miejscu.

Lub I have been waiting for you since 9 o’clock – Czekam na ciebie od 9.

This is CNN. You have been listening to the news – Tu CNN. Słuchaliście właśnie wiadomości. Wiadomości te skończyły się, kiedy zdanie zostało wygłoszone.


Komentarze
Polityka Prywatności