Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Present Perfect

Present Perfect jest czasem popularnym i powszechnym, jednocześnie dla uczących się jest źródłem największych problemów, głównie dlatego, że nie ma on odpowiednika w języku polskim. Jest trochę czasem przeszłym, trochę teraźniejszym. Odnosi się do przeszłości jak i teraźniejszości, obejmuje czynność która rozpoczęła się w przeszłości, miała jednak swoje reperkusje na teraźniejszości.

Present Perfect tworzymy poprzez dodanie do podmiotu odpowiednio odmienionego czasownika posiłkowego „to have” oraz formy Past Participle, czyli trzeciej formy z tabelki. Przykładowe zdanie w czasie Present Perfect będzie brzmiało: I have done it (zrobiłam to/ robiłam to) czy też „Jane has finished work” (Jane skończyła pracę).

Pytania w czasie Present Perfect zadajemy poprzez inwersję, czyli odwrócenie miejsca czasownika posiłkowego „to have” oraz podmiotu. Przykładowe pytanie do zdania „He has gone home” będzie więc brzmiało „Has he gone home?” (czy on poszedł do domu?) lub „When has he gone home?” (kiedy poszedł do domu?) etc.

Czasu Present Perfect używamy kiedy:

- Mówimy o rzeczach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej.

Np.: Jane has done this since 1980. – Jane robi to od 1980.

- Mówimy o czynności, której skutki i reperkusje wypowiadający zdanie może odczuwać w teraźniejszości

Np.: The train has come so we can finally start our journey.Pociąg przyjechał, możemy więc rozpocząć naszą podróż.

Mówimy o czynności, która właśnie, przed chwilą dobiegła końca.

Np.: I have just finished writing an essay. – Właśnie skończyłam pisać esej.

- Mówimy o swoich życiowych doświadczeniach, wszystkim co przeżyliśmy, co może zdarzyć się po raz kolejny, lub jeszcze nie miało miejsca

Np.: I have never eaten sushi. – Nigdy nie jadłam sushi.

Typowymi dla czasu Present Perfect są słówka: for i since (w niektórych zastosowaniach), lately, recently, just (w niektórych zastosowaniach), already, ever, never (w niektórych zastosowaniach).


Write past participle form (used in present perfect or past perfect).
awake
be
bear
beat
become
begin
bend
beset
bet
bid
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
broadcast
build
burn
burst
buy
cast
catch
choose
cling
come
cost
creep
cut
deal
dig
dive
do
draw
dream
drive
drink
eat
fall
feed
feel
fight
find
fit
flee
fling
fly
forbid
forget
forego (forgo)
forgive
forsake
freeze
get
give
go
grind
grow
hang
hear
hide
hit
hold
hurt
keep
kneel
knit
know
lay
lead
leap
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make
mean
meet
misspell
mistake
mow
overcome
overdo
overtake
overthrow
pay
plead
prove
put
quit
read
rid
ride
ring
rise
run
saw
say
see
seek
sell
send
set
sew
shake
shave
shear
shed
shine
shoe
shoot
show
shrink
shut
sing
sink
sit
sleep
slay
slide
sling
slit
smite
sow
speak
speed
spend
spill
spin
spit
split
spread
spring
stand
steal
stick
sting
stink
stride
strike
string
strive
swear
sweep
swell
swim
swing
take
teach
tear
tell
think
thrive
throw
thrust
tread
understand
uphold
upset
wake
wear
weave
wed
weep
wind
win
withhold
withstand
wring
write
Komentarze
Polityka Prywatności