Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Past Continuous czyli czas przeszły ciągły

Past Continuous to tzw. czas przeszły prosty, używany do określenia, iż coś działo się przez określony, dłuższy czas w przeszłości. Przełożony bezpośrednio na język polski, tłumaczony jest na „robiłem, robiłam”. Często, zestawiony z czasem Past Simple akcentuje, że jedna krótka czynność miała miejsce podczas drugiej, znacznie dłuższej.

Ale do rzeczy. Past Continuous tworzymy poprzez zestawienie czasownika „was”, „were” wraz innym czasownikiem w tzw. formie –ing.

W kolejnych osobach Past Continuous będzie wyglądać:

I was doing – ja robiłam

You were playing – ty grałaś

He/she/it was working – On/Ona/Ono pracował/pracowała/pracowało

We were sleeping – My spaliśmy

You were drinking – Wy piliście

They were reading – Oni czytali

Kiedy zestawiamy Past Continuous z czasem Past Simple pokazujemy iż jedna czynność (krótka) miała miejsce podczas drugiej, dłuższej.

Np.:

W zdaniu „Kiedy zadzwoniłaś, jadłam obiad” pokazuje dwie czynności. Ze zdania wynika iż  czynność „zadzwoniłaś” jest krótsza w stosunku do „jadłam obiad”. Pierwsza wydarzyła się podczas trwania drugiej. W tłumaczeniu angielskim czynność krótsza będzie w czasie Past Simple, ta dłuższa w czasie Past Continuous.

Powyższe zdanie będzie więc brzmiało:

When you called, I was eating dinner.

Analogicznie, podobne zdania będą wyglądać:

He was jogging when he met John – Biegał kiedy spotkał Johna.

He drank 3 coffees when he was listening to the lecture – Wypił 3 kawy kiedy słuchał wykładu.

They were taking a shower when the telephone rang – Brali prysznic kiedy zadzwonił telefon.

Pytania w czasie Past Continuous zadajemy stosując zabieg inwersji, np.:

Was he working? No, he wasn't. Yes, he was.

Were they working? No, they weren't. Yes, they were.

What were you doing in your office at 10 o'clock last night? :)Komentarze
Polityka Prywatności