Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Pronouns/ Zaimki zwrotne

Polskie czasowniki zwrotne to te gdzie po czasowniku dodajemy od razu wyrazy: siebie, sobie, sobą, się. W odróżnieniu do polskich, te angielskie mają inną formę przy każdej osobie, forma zmienia się też kiedy przechodzimy na liczbę mnogą. Tak samo jak w języku polskim, zaimek zwrotny w zdaniu dodajemy zawsze po orzeczeniu.

I tak, dla liczby pojedynczej angielskie zaimki zwrotne będą brzmiały:

I – myself

You – yourself

He – himself

She – herself

It – itself

W liczbie mnogiej formy te zmienią się następująco:

We – ourselves

You – yourselves

They - themselves


Przykładowe zdania z zaimkami zwrotnymi będą brzmiały:

Alicia cut herself with her brother’s knife. – Alicia pocięła się nożem brata.

They hurt themselves in an accident. – Zranili się w wypadku.

He found himself a job. – Znalazł sobie pracę.Komentarze
Polityka Prywatności