Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Pronouns/Zaimki nieokreślone: some, any, no, every

Do podstawowych zaimków nieokreślonych należą słowa: „some”, "any", "no", "every" i ich wariacje, takie jak somebody, something, anything, anyone etc.

„some”, "any", "no", "every" łączą się z "one", "body", "thing" oraz "where" tworząc np.: something, everybody, anywhere czy anyone.

Ważna uwaga na początek

Z zaimkami takimi jak something, anyone czy anything używamy liczby pojedynczej czasownika, np.:

Is everything you know about pronouns?
Everybody has won a good prize.
Something has happened.
Somebody has arrived.some

"Some" można dowolnie przetłumaczyć na "trochę, kilka". "Some" sygnalizuje nieznaną nam ilość. Słowo to występuje w zdaniach twierdzących oraz tzw. pytaniach grzecznościowych.

Np.:

I know some people in Portugal. - Znam kilka (trochę) osób w Portugalii.

Would you like some tea? - Czy chciałby Pan trochę herbaty?

"Some" może łączyć się w różne kombinacje. Do najpopularniejszych z nich należą:

 • somebody, someone (ktoś)
 • something (coś)
 • somewhere (gdzieś)

- wszystkie występują w zdaniach twierdzących.

Np:

Someone is here. - Ktoś tutaj jest.

He ate something for breakfast. - On coś zjadł na śniadanie.

The keys are somewhere in the drawer. - Klucze są gdzieś w szufladzie.


any

"Any" stosujemy w zaprzeczeniach oraz w pytaniach. W luźnym tłumaczeniu można przełożyć je na "żadnych" lub "jakieś".

Np.:

Do you have any tea? - Czy masz jakąś herbatę?

I don't have any tea. - Nie mam żadnej herbaty.

"Any", tak samo jak "some" łączy się w kombinacje. Wśród nich są:

 • anybody, anyone (ktoś, ktokolwiek, nikogo)
 • anything (coś, cokolwiek, nic)
 • anywhere (gdzieś, gdziekolwiek)

wszystkie te zwroty występują w przeczeniach oraz zdaniach pytających.

Np.:

Has anybody seen Maria? - Czy ktoś widział Marię?

Did you see anything? - Czy coś widziałeś?

Did you go anywhere? - Czy gdzieś poszedłeś?

I didn't see anybody. - Nie widziałam nikogo.

I didn't tell him anything. - Nie powiedziałam mu nic.


no

Kolejnym słowem występującym jako zaimek nieokreślony jest "no". Tak jak i poprzedniki "no" łączy się w kombinacje. Należą do nich:

 • nobody, no-one (nikt)
 • nothing (nic)
 • nowhere (nigdzie)

wszystkie występują w zdaniach przeczących. W przeciwieństwie do języka polskiego, tutaj stanowią one zaprzeczenie, samo zdanie pozostaje więc w postaci twierdzącej.

Przykładowe zdanie "Nikt mi nie powiedział" będzie w języku angielskim brzmiało Nobody told me a nie Nobody didn't tell me. Jest ono błędne ponieważ zawiera dwa przeczenia w postaci "nobody" oraz "didn't tell".

Analogicznie, kolejne zdania brzmieć będą:

I told him nothing. - Nie powiedziałam mu nic.

It was nowhere. - Nie było tego nigdzie.

Nobody saw him. - Nikt go nie widział.

Warto zwrócić uwagę, że z punktu widzenia gramatyki słówka somewhere, anywhere, nowhere funkcjonują jako przysłówki a nie zaimki.


every

Kombinacje z every:

 • everyone, everybody (każdy)
 • everything (wszystko)
 • everywhere (wszędzie)

Te złożone zaimki odnoszą się do ludzi, rzeczy i miejsc, np.:

Everybody wants to come. - Każdy chce przyjść

Everybody has arrived. - Wszyscy przyjechali

You can found it everywhere. - Możesz to znaleźć wszędzie.

I can give you everything what you want. - Mogę ci dać wszystko co chcesz.


Uzupełnij zdania.
(Coś) has happened.
Would you like (trochę) tea?
He ate (coś) for breakfast.
Do you have (jakąś) tea?
Did you go (gdzieś) ?
I told him (nic) .
(Każdy) wants to come.
It was (nigdzie) .
I didn't tell him (nic) .
The keys are (gdzieś) in the drawer.
(Ktoś) called today from this number.
Did (ktoś) called while I was in the garden?
Don't tell (nikomu) .
I didn't do (nic) yesterday.
Is there (coś) on TV you like?
Komentarze
Ostatnie:
15.11.2021 21:42
Dodał(a): ~xsd_
hej
26.05.2020 11:39
Dodał(a): ~Jerzy
Tu są 2 błędy, powinno być to, co dodałem w nawiasie:
You can found (find) it everywhere. - Możesz to znaleźć wszędzie.

I can give you everything what (that albo nic) you want. - Mogę ci dać wszystko co chcesz.

13.05.2020 10:04
Dodał(a): ~lol
żaden czas bo powinno być albo 'has anyone called?' lub 'did anyone call?'
21.02.2019 19:41
Dodał(a): ~dis
jx
20.11.2018 14:13
Dodał(a): ~Podlasie
JD
Wszystkie komentarze (10)

Polityka Prywatności