Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Pronouns/ zaimki osobowe

Pod nazwą zaimki osobowe kryje się nic innego jak tylko osoba. W wersji mianownikowej (odpowiadającej na pytania „kto?”, „co?”) osoba ma następujące wersje:

I – ja

You – ty

He – on

She – ona

It – ono

We – my

You – wy

They – oni

Zaimek osobowy w mianowniku jest nieodzowną częścią zdania, nie może być opuszczony jak to w bywa w języku polskim. W polskim zdaniu „On poszedł do kina” bez problemu można opuścić słowo „on”. Nie będzie to jednak możliwe w angielskim odpowiedniku zdania „He went to the ciemna”.


Zaimki osobowe zmieniają jednak formę w przypadku pytań „kogo?”, „co?” oraz „komu?”, „czemu?”, gdzie ulegają modyfikacji. Zmiany przedstawiają się wtedy następująco:

I – me (mi)

You – you (ciebie, tobie)

He – him (jego, jemu)

She – her (ją, jej)

It – it

We – us (nas, nam)

You – you (wam, was)

They – them (im, ich)


Przykładowe zdania z zaimkami osobowymi będą więc brzmiały:

a. I saw him.Widziałam (kogo?) go.

b. John gave them a present. – (Kto?) John dał (komu?) im present.

c. We didn’t meet them. – (Kto?) My (kogo?) ich nie spotkaliśmy.

d. Fred showed us his flat. – (Kto?) Fred pokazał (komu?) nam swoje mieszkanie.

e. We like them.(Kto?) My lubimy (kogo?) ich.

f. We like you.(Kto?) My lubimy (kogo?) ciebie, was.Komentarze
Polityka Prywatności