Gramatyka angielska

dział

Pronouns/ zaimki osobowe

Pod nazwą zaimki osobowe kryje się nic innego jak tylko osoba. W wersji mianownikowej (odpowiadającej na pytania „kto?”, „co?”) osoba ma następujące wersje:

I – ja

You – ty

He – on

She – ona

It – ono

We – my

You – wy

They – oni

Zaimek osobowy w mianowniku jest nieodzowną częścią zdania, nie może być opuszczony jak to w bywa w języku polskim. W polskim zdaniu „On poszedł do kina” bez problemu można opuścić słowo „on”. Nie będzie to jednak możliwe w angielskim odpowiedniku zdania „He went to the ciemna”.


Zaimki osobowe zmieniają jednak formę w przypadku pytań „kogo?”, „co?” oraz „komu?”, „czemu?”, gdzie ulegają modyfikacji. Zmiany przedstawiają się wtedy następująco:

I – me (mi)

You – you (ciebie, tobie)

He – him (jego, jemu)

She – her (ją, jej)

It – it

We – us (nas, nam)

You – you (wam, was)

They – them (im, ich)


Przykładowe zdania z zaimkami osobowymi będą więc brzmiały:

a. I saw him.Widziałam (kogo?) go.

b. John gave them a present. – (Kto?) John dał (komu?) im present.

c. We didn’t meet them. – (Kto?) My (kogo?) ich nie spotkaliśmy.

d. Fred showed us his flat. – (Kto?) Fred pokazał (komu?) nam swoje mieszkanie.

e. We like them.(Kto?) My lubimy (kogo?) ich.

f. We like you.(Kto?) My lubimy (kogo?) ciebie, was.



Komentarze

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg
Polityka Prywatności