Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Pronouns/ zaimki - wprowadzenie

Zaimki grają dość istotną rolę w gramatyce angielskiej, zapewniają też mówiącemu poprawność mówienia. Wśród tych najpopularniejszych możemy wyróżnić:

- zaimki osobowe (I, you, he, she etc.)

- zaimki dzierżawcze (my, your, his etc.)

- zaimki nieokreślone (some, any, somewhere etc.)

- zaimki zwrotne (myself, yourself etc.)


Komentarze
Polityka Prywatności