Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Verb/ Czasowniki stanu i akcji

dział: Czasownik

State and action verbs.
Czasowniki można podzielić na czasowniki stanu (state verbs), które nie możemy użyć z czasami present i past continuous oraz czasowniki akcji (action verbs), które możemy użyć we wszystkich czasach.

Czasownik akcji

Określają one to co robimy, opisują zdarzenia, które się dzieją, generalnie oznaczają ruch.


Czasowniki stanu

Natomiast czasowniki stanu oznaczają "brak ruchu". Zwykle nie możemy wówczas zastosować czasu continuous (form -ing).

Wśród tych czasowników możemy wyróżnić kilka charakterystycznych grup:

1. Czasowniki określające uczucia i zachowanie.
przykłady: hate, love, like, wish czy prefer

I love my dog.

2. Czasowniki związane z naszymi przemyśleniami czy rozumieniem.
przykłady: understand, believe, mean, know, think, remember, doubt

What do you mean?

3. Czasownik opisujące nasze zmysły.
przykłady: see, hear, feel, smell, taste

Why didn't you taste it?

(wszystkie te czasowniki mogą występować także jako czasowniki akcji)

4. Czasowniki, które używamy dość często, jak nie najczęściej czyli:
have, be, want

Nobody knows what do I want.


5. Pozostałe, np.:
appear, belong, consider, consist, contain, cost, exist, fit, matter, need, owe, own, resemble, seem, suppose

Dłuższa lista wybranych czasowników stanu »


Przykłady czasowników, które są zarówno stanu jak i akcji

Wiele czasowników może występować jako czasowniki stanu oraz czasowniki akcji. Mają po prostu różne znaczenia.

have

• przykłady "have" jako czasownika akcji:

- posiłek, np:
He is having lunch, dinner, breakfast – On teraz je lunch, obiad, śniadanie

- spotkanie, np.:
He is having a meeting – On ma teraz spotkanie

- uczucie, np.:
He is having a good time – On się teraz dobrze bawi

• przykład "have" jako czasownika stanu:

Adam has a cat.

be

 „To be” występuje w wersji continuous wyłącznie jeśli mówimy o czyimś zachowaniu w danej chwili. Różnica w zastosowaniu wygląda więc tak:

• przykład "be" jako czasownika akcji:

He is being impolite – On jest nieuprzejmy, jednak w tym momencie, nie na co dzień

• przykład "be" jako czasownika stanu:

He is impolite – on jest nieuprzejmy, w ogóle, na co dzień
He's a very strong swimmer - jest bardzo dobrym pływakiem

look

• przykład "look" jako czasownika akcji:

I'm looking my dictionary.

• przykład "look" jako czasownika stanu:

He looks like his father.

feel

• przykład "feel" jako czasownika akcji:

How are you feeling?

• przykład "feel" jako czasownika stanu:

I feel I'm right.

see

• przykład "see" jako czasownika akcji:

He's seeing the doctor again tomorrow.

• przykład "see" jako czasownika stanu:

I don't see why this lesson is more important.


Uwagi:

1. Czy jest jakaś zasada określająca czy dany czasownik należy jest stanu czy akcji?
Tak, w przybliżeniu, to zdrowy rozsądek, który może nam pomóc i zadać pytanie:
"Czy ten czasownik opisuje ruch?"

Jeśli tak, to czasownik jest pewnie czasownikiem akcji:)

2. Nieoficjalnie, niestety w różnych sytuacjach używa się jednak formy -ing dla czasowników stanu. Np. wielbiciele iPhone mogą powiedzieć między sobą:
Iphone? I'm loving it.

Poniżej masz test, sprawdź swoją wiedzę.

TEST:
I a new computer.
He a very strong swimmer.
He impolite.
I you're going to be late.
I you to be careful.
She like his mother.
I a dog?
He two cars.
She between 40 and 45 kilograms.
What ?
Komentarze
Ostatnie:
25.05.2019 12:05
Dodał(a): ~Ewa
W dłuższej tabeli stanów brakuje czasownika exist, moim zdaniem.
Polityka Prywatności