Gramatyka angielska

dział

Verb/ Rodzaje czasowników. Czasowniki regularne i nieregularne

dział: Czasownik

Czasownik może występować w następujących formach: bezokolicznika, przeszłej w czasie Past Simple, przeszłej w formie Past Participle oraz w tzw. wersji –ing.

- Bezokolicznika, formy najczęstszej dla Present Simple. Forma ta, w trzeciej osoby liczby pojedynczej będzie miała dodana literę „s” lub es”. Bezokolicznik jest też charakterystyczny dla trybu rozkazującego.

- Przeszłej w czasie Past Simple, gdzie – w przypadku czasowników regularnych – przyjmuje końcówkę „d” lub „ed”. Czasowniki nieregularne stanowią dość pokaźną grupę, trzeba się też ich niestety nauczyć na pamięć.

Np.: regularne: play – played

       nieregularne: buy – bought

- Przeszłej w formie Past Participle czyli tzw. trzeciej kolumny z tabelki. To forma używana w przypadku czasów  Perfect, zarówno w wersji prostej jak i ciągłej. Tak samo jak w Past Simple, Past Participle ma swoje regularne i nieregularne formy.

Np.: regularne: dance - danced

       nieregularne: see – seen

- Tzw. wersji –ing, gdzie do podstawowej wersji czasownika dodaje się właśnie końcówkę ing. To czasownik charakterystyczny dla wszystkich czasów ciągłych czyli continuous. 


Czasowniki nieregularne (irregular verbs) - lista »

Czasowniki nieregularne - 3 osoba l. pojedyncza, imiesłów - lista »

Przejdź do testów z czasowników nieregularnych »


Komentarze
Ostatnie:
6.06.2018 16:24
Dodał(a): ~XD
;)

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności