Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Verb czyli czasownik - wprowadzenie

dział: Czasownik

Z zasady czasownik odpowiada na pytanie „co robi?”, jednak w języku angielskim na znacznie bardziej rozbudowaną funkcję. W języku angielskim to niemalże temat rzeka. Występuje jako orzeczenie, operator czy też czasownik posiłkowy, może mieć różne formy i odmianę regularną lub nieregularną.

Tej ostatniej trzeba się nauczyć na pamięć, a „wkuwanie” listy odmienionych czasowników niejednokrotnie przyprawia uczących się o ból głowy.

Czasowniki nieregularne (irregular verbs)

Czasowniki nieregularne - 3 osoba l. pojedyncza, imiesłów

Komentarze
Polityka Prywatności