Gramatyka angielska

dział

Adverb/ Stopniowanie przysłówków

Przysłówki stopniuje się podobnie jak przymiotniki. W przypadku przysłówków krótkich (jednosylabowych oraz niektórych dwusylabowych) przy tworzeniu stopnia wyższego dodajemy końcówkę – er, a do najwyższego –the i –est.

Kiedy do czynienia mamy z przysłówkami dwu lub więcej sylabowymi wtedy, w stopniu wyższym stawiamy przed nimi -more, (lub less)  w najwyższym zaś the most (lub the least). Ta zasada obowiązuje dla wszystkich przysłówków kończących się na –ly.

Tak samo jak w przypadku przymiotników, część przysłówków podlega nieregularnemu stopniowaniu.

Np.:

badly – worse – the worst: źle – gorzej – najgorzej

much – more – the most: dużo – więcej – najwięcej

little  - less – the least: mało – mniej – najmniej

well – better – the best: dobrze – lepiej - najlepiej

Jeśli pokazujemy różnice między różnymi przysłówkami, używamy – tak samo jak przy przymiotnikach – słówka „than”.

Np.: He drives more carefully than his mother.

W przypadku tych samych stanów, stosujemy konstrukcję “as..as”.

Np.: She drives as carefully as her mother.Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_220.gif