Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Adverb/ Rodzaje przysłówka

Przysłówki w języku angielskim można podzielić na następujące grupy, zależne od ich znaczenia oraz funkcji w zdaniu:

  1. Adverbs of Frequency czyli przysłówki częstotliwości.

Odpowiadają na pytanie „jak często?” (how often?). Pokazują jak często odbywa się dana czynność. Do najpopularniejszych przykładów przysłówków częstotliwości należą: seldom (rzadko), always (zawsze), never (nigdy), often (często), once (raz), twice (dwa razy), occasionally (okazjonalnie) etc.

  1. Adverbs of Time czyli przysłówki czasu.

Odpowiadają na pytanie „kiedy?” (when?). Pokazują kiedy dana czynność ma miejsce. Do najczęściej spotykanych należą: today (dzisiaj), tomorrow (jutro), yesterday (wczoraj), soon (wkrótce), now (teraz), then (potem) etc.

  1. . Adverbs of Manner czyli przysłówki sposobu.

Określają jak czynność została wykonana czy zrealizowana. Odpowiadają na pytanie „jak?”(how). Najbardziej popularne to: well (dobrze), badly (źle), safely (bezpiecznie), wisely (mądrze) etc.

  1. Adverbs of Degree czyli przysłówki stopnia.

Określają stopień jakim dana czynność została zrealizowana. Odpowiadają na pytanie „W jakim stopniu?” (to what extent?, in what degree?). Najczęściej spotykane to hardly (ledwo), enough (wystarczająco), completely (całkowicie).

  1. Relative Pronouns czyli przysłówki względne.

Wprowadzają zdanie podrzędne, sygnalizują bardziej złożoną strukturę gramatyczną. Najczęstsze to which, that (która, która), where (gdzie), how (jak), why (dlaczego).

  1. Adverbs of place czyli przysłówki miejsca.

Pokazują gdzie dana czynność ma miejsce. Odpowiadają na pytanie where (gdzie?). Do najczęściej spotykanych należą here (tutaj), there (tam) czy też everywhere (wszędzie).

Do pozostałych, często występujących w języku angielskim przysłówków należą Przysłówki Przyczyny i Skutku (then, finally, accordingly) czy też Przysłówki Pytające (when?, where?, why?).


Komentarze
Polityka Prywatności