Articles/ kraje, imiona, nazwy własne

Kraje. Zasadą jest, że prosta nazwa kraju nie posiada przedimka. Kraje takie jak Poland, Germany, Canada czy Slovakia itd., „stoją” same, bez określonego czy nieokreślonego przedimka. Nie znaczy to jednak, że tak jest zawsze.

Inaczej bowiem przedstawia się zasada, kiedy mówimy o pełnej nazwie kraju, takiej, która posiada więcej niż jedno słowo. Wtedy na samym początku  zawsze musi stanąć przedimek określony „the”.

Tak więc:

Anglia to England, jednak Wielka Brytania będzie już brzmieć The Great Britain.

Polska to Poland, jednak Rzeczpospolita Polska to The Republic of Poland.

Mówimy Ameryka, Stany Zjednoczone to jednak The United States of America.

Imiona

Ludzie czy zwierzęta, każde ma swoje imię. John, Anna, czy chociażby Alik dla psa, to imiona popularne,  w zakresie gramatycznym traktowane są jako nazwy własne i nigdy nie biorą przedimka. Formy the John, a John, czy też an John są formami błędnymi, nie mają prawa istnieć w poprawnej mowie.

Dlatego też:

Anna a nie the Anna

John a nie a John

Alik a nie an Alik

Nazwy własne

O nazwie własnej mówimy określając nazwę firmy, marki czy miejsca. Zasadą jest, iż nie ma przed nimi przedimka, ani określonego ani nieokreślonego.

Tak więc np.:

IBM a nie the IBM

Pizza Hut a nie a Pizza Hut

Warsaw a nie a Warsaw


Komentarze
Ostatnie:
20.09.2017 12:18
Dodał(a): ~Kasia
Moim skromnym zdaniem forma \"the John\", jak i \"a John\" niesie ze sobą konkretne znaczenie. I jak najbardziej istnieje w języku angielskim. \r\n\r\nThe John - ten John (\"Naprawdę spotkałeś TEGO Johna?\") - upewniamy się, że wszyscy mamy na myśli tego konkretnego człowieka.\r\n\r\nA John - jakiś John, albo ktoś taki jak John (pokroju Johna) - podkreślamy, że mówimy o człowieku, którego nie znamy, albo mówiąc o nim mamy na myśli np. zestaw cech charakteryzujących go (jeśli np. jest to osoba znana w danym środowisku).
Polityka Prywatności