Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Articles/ kraje, imiona, nazwy własne

Kraje. Zasadą jest, że prosta nazwa kraju nie posiada przedimka. Kraje takie jak Poland, Germany, Canada czy Slovakia itd., „stoją” same, bez określonego czy nieokreślonego przedimka. Nie znaczy to jednak, że tak jest zawsze.

Inaczej bowiem przedstawia się zasada, kiedy mówimy o pełnej nazwie kraju, takiej, która posiada więcej niż jedno słowo. Wtedy na samym początku  zawsze musi stanąć przedimek określony „the”.

Tak więc:

Anglia to England, jednak Wielka Brytania będzie już brzmieć The United Kingdom (The UK).

Przy okazji informacja: Great Britain is the name of the island - home to the countries of England, Wales, and Scotland. The United Kingdom (UK) is a country - a union of the countries on the island of Great Britain, along with the country of Northern Ireland.

Polska to Poland, jednak Rzeczpospolita Polska to The Republic of Poland.

Mówimy Ameryka, Stany Zjednoczone to jednak The United States of America.

Imiona

Ludzie czy zwierzęta, każde ma swoje imię. John, Anna, czy chociażby Alik dla psa, to imiona popularne,  w zakresie gramatycznym traktowane są jako nazwy własne i nigdy nie biorą przedimka. Formy the John, a John, czy też an John są formami błędnymi, nie mają prawa istnieć w poprawnej mowie.

Dlatego też:

Anna a nie the Anna

John a nie a John

Alik a nie an Alik

Nazwy własne

O nazwie własnej mówimy określając nazwę firmy, marki czy miejsca. Zasadą jest, iż nie ma przed nimi przedimka, ani określonego ani nieokreślonego.

Tak więc np.:

IBM a nie the IBM

Pizza Hut a nie a Pizza Hut

Warsaw a nie a Warsaw


Komentarze
Ostatnie:
26.11.2020 11:50
Dodał(a): ~redakcja
Bardzo ważna uwaga z Great Britain, bardzo dziękujemy:)
25.11.2020 17:36
Dodał(a): ~UlaR.
NIGDY nie stawiamy "the" przed Great Britain. "The" stawiamy przed nazwami krajów, w których znajduje się rzeczownik pospolity, czyli taki, który nie w nazwie możemy napisać małą literą, np. stany, królestwo, republika. Stąd The United States, The Czech Republic, czy The United Kingdom. Great Britain nie dość, że rzeczownika pospolitego w nazwie nie zawiera, to jeszcze jest nazwą pojedynczej wyspy, a przed tymi "the" nie stawiamy.

"The" znajduje się również przed nazwami krajów, które są równocześnie nazwami archipelagów - The Philippines, The Maldives, czy też, jak twierdzą niektórzy, przed nazwami które są w liczbie mnogiej, stąd The Netherlands, ale już Holland
20.09.2017 12:18
Dodał(a): ~Kasia
Moim skromnym zdaniem forma \"the John\", jak i \"a John\" niesie ze sobą konkretne znaczenie. I jak najbardziej istnieje w języku angielskim. \r\n\r\nThe John - ten John (\"Naprawdę spotkałeś TEGO Johna?\") - upewniamy się, że wszyscy mamy na myśli tego konkretnego człowieka.\r\n\r\nA John - jakiś John, albo ktoś taki jak John (pokroju Johna) - podkreślamy, że mówimy o człowieku, którego nie znamy, albo mówiąc o nim mamy na myśli np. zestaw cech charakteryzujących go (jeśli np. jest to osoba znana w danym środowisku).
Polityka Prywatności