Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Adjective/ przymiotniki w parze z innymi częściami mowy

Przymiotnik może łączyć się z różnymi częściami mowy, za każdym razem nadając mu nowe znaczenie. Do najczęstszych połączeń z przymiotnikami należą:

 - te z przedimkiem określonym. Łączenie przymiotnika z przedimkiem określonym tworzy z niego rzeczownik osobowy w liczbie mnogiej.

Np.: the rich – bogaci, the great  - wielcy, the dumb – głupi, the healthy – zdrowi (ludzie)

- ze słówkiem “how”. Wraz z przymiotnikiem fraza ta stosowana jest jako wyrażenie emocji, podkreślenie i wzmocnienie znaczenia samego przymiotnika.

Np.: How nice! – Jak miło!

        How brave!  - Jak odważnie!

- ze słówkiem „what”. Słowo to możemy stawiać przed przymiotnikiem jeśli ten związany jest jeszcze z rzeczownikiem. W tym wypadku przed przymiotnikiem stoi zawsze przedimek nieokreślony.

Np.: What a great show! – Co za wspaniałe przedstawienie!

        What a horrible mess! – Co za okropny bałagan!

 - Ze słówkiem „such”. „Such” może stanąć przed przymiotnikiem jeśli ten związany jest z rzeczownikiem. Jeśli rzeczownik ten jest w liczbie pojedynczej, wtedy przed przymiotnikiem musi stanąć przedimek nieokreślony.

Np.: I have never eaten such a great hamburger – Nigdy nie jadłam tak dobrego hamburgera.

I have never met such terrible people! – Nigdy nie spotkałam takich okropnych ludzi.

- Z wyrazem „so”. „So” możemy postawić przed przymiotnikiem tłumacząc zwrot dowolnie na „taki, taka”.

Np.: I feel so sleepy – Czuje się taka śpiąca!

        You speak so fast! – mówisz tak szybko!


Komentarze
Polityka Prywatności