Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Present Continuous czyli czas teraźniejszy ciągły

Present Continuous stosowany jest do wyrażania czynności dziejących się w momencie, gdy o nich mówimy. Jest prosty w konstrukcji, w większości przypadków bywa też pierwszym, który jest nauczany. Używając Present Continuous i mówiąc o teraźniejszości wyrażamy czynności, akcje mające miejsce dokładnie w momencie ich wyrażania.

Jak tworzymy Present Continuous?

Kluczowym dla czasu teraźniejszego ciągłego jest czasownik „to be”. To właśnie on funkcjonuje jako operator w tworzeniu zdań i to on podlega odmianie. Pozostałe czasowniki w zdaniu nie podlegają odmianie, zostaje do nich jedynie dodana końcówka „ing”. Nie ma wyjątków od tej reguły.

A więc: przykładowe zdanie „on gra teraz na komputerze” będzie wyglądało tak:

He is playing a computer now

W pozostałych zaś osobach:

I am playing a computer now – ja gram teraz na komputerze

You are playing a computer now – Ty grasz teraz na komputerze

She/it is playing a computer now – Ona/ono gra teraz na komputerze

We are playing a computer now – my gramy teraz na komputerze

You are playing a computer now – Wy gracie teraz na komputerze

They are playing a computer now – Oni grają teraz na komputerze

Znając dobrze odmianę czasownika „to be” będziemy w stanie bezproblemowo stosować czas Present Continuous w języku mówionym i pisanym.


Nie każdy czasownik

Są jednak czasowniki które nie mogą występować w tzw. wersji „ing”. Należą do nich przede wszystkim czasowniki wyrażające uczucia, takie jak „like”, „love”, „hate’ czy detest, ale też wszystkie wyrażające stany, jak chociażby „want”, „understand” czy też „see”. Jeśli nie możemy zastosować wersji continuous, wyrażamy dane stany korzystając z czasu Present Simple

Ale:

Specyficznymi wyjątkami są „być – to be” oraz „mieć – to have”:

  1. „To be” występuje w wersji continuous wyłącznie jeśli mówimy o czyimś zachowaniu w danej chwili. Różnica w zastosowaniu wygląda więc tak:

On jest nieuprzejmy

He is impolite – on jest nieuprzejmy, w ogóle, na co dzień

He is being impolite – On jest nieuprzejmy, jednak w tym momencie, nie na co dzień

  1. „to have” w wersji „ing” występuje w połączeniu z konkretnymi frazami i wyrażeniami. Należą do nich:

- posiłki np: He is having lunch, dinner, breakfast – On teraz je lunch, obiad, śniadanie

- spotkania. He is having a meeting – On ma teraz spotkanie

- uczucia. He is having a good time – On się teraz dobrze bawi

W pozostałych przypadkach,  np. jeśli chcemy wyrazić posiadanie, używamy czasu Present Simple.


Jak tworzyć pytania w Present Continuous?

Tworzenie pytań w czasie teraźniejszym ciągłym jest równie proste jak tworzenie samego czasu. Wystarczy zastosować zabieg tzw. inwersji czyli przestawić podmiot zdania i operator „to be”, z przodu dostawiając pytajnik o który nam chodzi.

I tak, możliwe pytania do zdania „He is playing a computer” będą brzmiały:

Where is he playing? – gdzie gra?

What is he playing? – w co gra?

Who is playing a computer? – kto gra na komputerze?

Analogicznie tworzone będą wszystkie pytania w czasie Present Continuous.


Write the present simple or the present continuous of the word in brackets.
He a computer now. (play)
the news every day? (you / read)
him at 11.45. (I / meet)
They normally out on Sunday. (eat)
It in Berlin in October. (usually / not snow)
- Sorry, what are you doing?
- a meeting. (I / have)
Don't go, . (rain)
- What did you say?
- I . (not understand)
Your cell - answer it! (ring)
I a book at the moment. (read)
Komentarze
Polityka Prywatności