Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Adjective czyli przymiotnik - wprowadzenie

Przymiotniki nie powinny nastręczać wielu trudności uczącym się języka. Niezależnie od formy, liczby i rodzaju rzeczownika mają zawsze jedną formę. Najczęściej poprzedzają rzeczownik, wtedy stają między nim a przedimkiem np.:

An interesting man – interesujący mężczyzna

A tasty apple – smaczne jabłko

The inteligent woman – inteligentna kobieta

Zdarza się, że angielskie przymiotniki mają taką samą formę jak przysłówki np.: early – wczesny, wcześnie; friendly – przyjaźnie, przyjazny; fast – szybki, szybko.

Trudności uczącym często sprawiają przymiotniki, gdzie należy wybrać między końcówką –ed lub –ing, np.: interested i interesting. Te pierwsze przymiotniki, z końcówką –ed opisują osobiste uczucia osób, to w jakim się znajdują stanie.

Np.: I am bored – jestem znudzona

       He is interested in the lecture – jest zainteresowany wykładem

       They were frightened – Byli przestraszeni.

Przymiotniki z końcówką –ing nadają cechy przedmiotom i osobom, opisują jakie są w odbiorze i relacjach.

Np.: That lecture was really boring – ten wykład był nudny

        The film is frightening – Film jest straszny

        That man is really interesting! – Ten mężczyzna jest naprawdę interesujący!


Komentarze
Polityka Prywatności