Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Adjective/ przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym - stopniowanie

Tak samo jak w języku polskim, angielskie przymiotniki mają swój stopień wyższy i najwyższy. Mają też stosunkowo proste zasady tworzenia, z naprawdę niewielką liczbą wyjątków. Dlatego też stopniowanie przymiotników jest jednym z najłatwiej i najchętniej przyswajanych elementów gramatyki językowej.

Długie i krótkie

W zasadzie jedynym kryterium jakim kierują się przymiotniki w stopniowaniu jest ich długość. Przymiotniki w języku angielskim można podzielić na te krótsze, czyli jedno lub dwusylabowe oraz dłuższe, czyli dwu i więcej sylabowe.

Formę wyższą i najwyższą w przymiotnikach krótszych tworzy się według ściśle określonej zasady:

- w stopniu wyższym dodajemy do formy podstawowej przymiotnika końcówkę -er.

Przykładowo więc forma wyższa od przymiotnika "blisko" czyli "bliżej" będzie brzmiała analogicznie close - closer. Ta sama zasada obowiązuje przy wszystkich "krótkich" przymiotnikach jak np.:

Tall - taller czyli wysoki i wyższy

Short - shorter czyli niski i niższy

Nice - nicer czyli miły i milszy

Stopień najwyższy w przymiotnikach "krótkich" ma także prostą i określoną zasadę tworzenia. Przed przymiotnikiem stawiamy słowo "the", do niego samego dodajemy zaś końcówkę "-est". I tak, forma najwyższa od "blisko" czyli "najbliżej" będzie w języku angielskim brzmiała analogicznie close - the closest.

Przykładowe przymiotniki w stopniu najwyższym będą więc brzmiały:

Tall - the tallest czyli wysoki i najwyższy

Short - the shortest czyli niski i najniższy

Nice - the nicest czyli miły i najmilszy

W przymiotnikach jednosylabowych, stopniując na wyższy i najwyższy stopień, podwaja się końcową pojedynczą spółgłoskę np. big, bigger, the biggest. Gdy przymiotnik kończy się na -e, w stopniu wyższym i najwyższym dodajemy jedynie "-r" i "-st".


Dłuższe przymiotniki

"Dłuższe" przymiotniki są jeszcze łatwiejsze w stopniowaniu niż ich krótsza wersja. W formie wyższej wystarczy jedynie dodać przed nimi słowo "more". Przykładowe przymiotniki w stopniu wyższym będą więc brzmiały:

Beautiful - more beautiful czyli piękny i piękniejszy

Interesting - more interesting czyli interesujący i bardziej interesujący

Dangerous i more dangerous czyli niebezpieczny i bardziej niebezpieczny

Stopień najwyższy przy "długich" przymiotnikach także podlega prostej zasadzie. Przed przymiotnikiem stawiamy frazę "the most". Przykładowe przymiotniki w formie najwyższej będą więc brzmiały:

Beautiful - the most beautiful czyli piekny i najpięknieszy

Interesting - the most interesting czyli interesujący i najbardziej interesujący

Dangerous - the most dangerous czyli niebezpieczny i najbardziej niebezpieczny


Problematyczne dwusylabowe przymiotniki?

Czasami nie wiadomo do końca, jakie stopniowanie można użyć przy przymiotnikach dwusylabowych. Niektóre z nich traktowane są jak długie i stopniowane przez "more", "the most", są jednak takie przy których adekwatne wydaje się stopniowanie przez "-er", "the, -est". Jak więc zdecydować przy przymiotniku dwusylabowym, takim jak chociażby pretty, funny czy happy? Prawdą jest, iż wystarczy zastosować zdrowy rozsądek i każdy wymówić, ten który brzmi lepiej i jest łatwiejszy w wymowie prawdopodobnie będzie tym poprawnym.


Mniej i najmniej

Przymiotników nie stopniujemy jedynie "do góry". Dla form niższych obowiązuje odpowiednia, równie prosta co w wyższych stopniach zasada.

- słowo "mniej" to w angielskim "less", dodawane jest przed każdym przymiotnikiem mającym posiadać formę tzw. mniejszą. Nie ma tutaj znaczenia, czy dany przymiotnik jest tzw. krótki czy długi.

Analogicznie więc przykładowe przymiotniki będą brzmiały:

Dangerous - less dangerous czyli niebezpieczny i mniej niebezpieczny

Nice - less nice czyli miły i mniej miły

Beautiful - less beautiful czyli piękny i mniej piękny


I ten najmniej

Najniższa forma dla wszystkich przymiotników tworzona jest poprzez dodanie z przodu przymiotnika słów "the least".

Analogicznie więc, przykładowe przymiotniki będą brzmiały:

Dangerous - the least dangerous czyli niebezpieczny i najbardziej niebezpieczny

Nice - the least nice czyli miły i najmniej miły

Beautiful - the least beautiful czyli piękny i najmniej piękny


Wyjątki

W zasadzie nie ma ich wiele, te obecne znajdują się jednak w znaczących i nieregularnych słowach. I tak, wyjątki w stopniu wyższym i najwyższym będą wyglądać następująco:

Good - better - the best czyli dobry, lepszy i najlepszy

Bad - worse - the worst czyli zły, gorszy i najgorszy

Nieregularne stopniowanie i podwójne znaczenie można znaleźć też w "old" i "far".

Far - farther - the farthest (kiedy mówimy o odległości)

Far - further - the furthest (kiedy mówimy o kolejności)

Old - older - the oldest ale:

Old - elder - the eldest (kiedy chcemy zaznaczyć starszeństwo w rodzinie)


ĆWICZENIE

comparative - stopień wyższy
superlative - stopień najwyższy

Wpisz poprawnie stopień wyższy lub najwyższy podanych niżej słów.


Adjectives: comparative and superlative.
Write the correct word.
is the comparative of tall
is the superlative of tall
is the comparative of nice
is the superlative of nice
is the comparative of dangerous
is the superlative of dangerous
is the comparative of good
is the superlative of good
is the comparative of far
is the superlative of far
is the comparative of fat
is the superlative of far
is the comparative of bad
is the superlative of bad
is the comparative of happy
is the superlative of happy
is the comparative of funny
is the superlative of funny
is the comparative of easy
is the superlative of easy
Komentarze
Ostatnie:
18.03.2019 8:02
Dodał(a): ~Jusia
Tam trzeba odmienić far ( a w odpowiedziach odmiana następuje w wyrazie fat
11.04.2018 17:40
Dodał(a): ~Patka Przypadka
Pomaga w nauce polecam ♥
26.03.2018 15:51
Dodał(a): ~Irena
\r\nFajna strona.
7.03.2018 19:25
Dodał(a): ~MC000
Super stronka. Pomaga w nauce.
6.03.2018 18:03
Dodał(a): ~kinga$d
super fajna ta stronka :)
Wszystkie komentarze (20)

Polityka Prywatności