Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Articles czyli przedimki w codziennym użytku - wprowadzenie

Przedimki („the”, „a” i „an”) to chyba największa zmora uczących się języka. Nie dość, że zasady ich tworzenia są dość ogólne i mają dużo wyjątków, trudnym jest też wyrobienie sobie przyzwyczajenia dodawania ich w mowie i piśmie do rzeczowników.

Przedimek określony lub nieokreślony obecny jest niemalże przed każdym angielskim rzeczownikiem. Najczęstszym podziałem jest „a” w przypadku wyrazów rozpoczynających się na spółgłoskę, „an” przy wyrazach rozpoczynających się na samogłoskę oraz „the” przy rzeczownikach określonych. Użycie i zastosowanie przedimków jest ściśle i bezpośrednio związane z podziałem rzeczowników na policzalne i niepoliczalne.


Komentarze
Polityka Prywatności